English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Rusya’nın Balkanlar Politikası
(The Balkans Policy of Russia )

Yazar : Erjada Progonati    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 45
Sayfa : 105-125


Özet
16’ncı yüzyıldan itibaren imparatorluklarını büyütme emelleri peşinde koşan Ruslar doğuya ve güneye doğru yayılmayı zorunlu görmüşlerdir. Bu bağlamda Mart 2014 yılında Kırım’ı ilhak ederek ve Ukrayna’yı istikrarsızlaştırmak adına yürüttüğü kampanyalar, Moskova, Soğuk Savaş sonrası dönemde kendi sınırlarını ve uluslararsı kurallarını yeniden yazmaya isteyerek açıkça revizyonist bir güç haline gelmiştir. Balkanlar tarih boyunca Rusya için stratejik önem arz eden bir bölgedir. 1999 yılında Kosova krizi, Rusya’nın Balkanlar’a dönüş yapması gerektiğini önemli bir gelişme olmuştur. “Boğazlara geçiş”, “Slav-Ortodoks kardeşliği”, Atlantik koalisyona karşı koyma çabası, enerji güvenliği, jeostratejik ve jeokültürel çıkarlar gibi unsurları göz önünde bulundurduğumuzda, Balkanlar’ın Rusya için ne kadar önemli olduğunu daha kolay anlaşılmaktadır.<

Anahtar Kelimeler
Rusya, Balkanlar, Avrupa Birliği, Jeopolitika, Dış Politika

Abstract
Since 16th century Russians in pursuit of ambitions to enlarge their empire, have seen as mandatory to expand to the east and to the south. In this context in March 2014, since the annexation of Crimea and on behalf of Russia’s campaign to destabilize Ukraine, Moscow in the post-Cold War period has clearly become a revisionist power willingly to rewrite their own borders and international rules. Balkans, historically is a region with a strategic importance for Russia throughout history. The Kosovo crisis of 1999, has been an .mportant issue that made Russia to return back to the Balkans. "Crossing the Straits", "Slavic-Orthodox brotherhood", the efforts to counteract the Atlantic coalition, its energy security, factors such as geo-strategic and geo-cultural interests, are consideres to understood more easily how important Balkans area is for Russia.<

Keywords
Russia, Balkans, European Union, Geopolitics, Foreign Politics

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com