English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Rusya Federasyonu’nda Irkçı Tutumlar ve Irkçılık
(Racist Approach and Racism İn Russian Federation. )

Yazar : Merve Suna Özel    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 46
Sayfa : 49-60


Özet
“Biz ve onlar” ayrımından hareket ile oluşturulan kimlik ile birlikte gelen ötekileştirmeye, ırkçılık politikalarını ve tutumunu toplum içerisinde besleyen durumlar ortaya çıkarabilmektedir. Nitekim Rusya Federasyonunda “onlar” algısının, Soğuk Savaşasın sona erişi ve Sovyetler Birliğinin çöküşü ile birlikte pek de farklı bir anlam kazanmadığı görülür. Tarihi perspektiften bakıldığında ise Rusya Federasyonu’nunda “onlar” fikrinin değişmediği ve özellikle Kuzey Kafkasyalı halklarına bakışın aynı olduğu görülmektedir. Rusya Federasyon’unda ırkçı grupların şiddete başvurarak gerçekleştirildikleri eylemler dikkat çekicidir. Bu eylemlerin hedef kitleleri ülkede yaşayan diğer etnik ve dini gruplar olmaktadır. Ülkede neo-nazi yanlısı ırkçı grupların varlığını yanı sıra siyasi alanda da aşırı ırkçı söylemleri ve nefret mesajları öne çıkan siyasi oluşumlar da dikkat çekmektedir. Bu çalışmada Rusya Federasyonunda ortaya çıkan ırkçı söylemler ile yüklü şiddet eylemleri incelenecektir.<

Anahtar Kelimeler
Rusya Federasyonu, Irkçılık, Irk, Şiddet

Abstract
İdentity, which create by difference of “us and them”, emerge with marginalising can be cause increasing racism policies and attitudes in society. In conjunction with end of the Cold War and collopse of Sovet Unions, Russian Federation’s "them" perspective hasn’t much changed. In historical perspective, not only show a marked improvement “them” perceiving, and also it can be still the same approach to Northern Caucauses Nations in Russian Federation. Violent actions of racist groups can be strikingly remarkable in Russia. The target of this violence action is the other ethnic and religious groups living in country. Besides the presence of pro-neo-Nazi racist groups, there are political formations which draw attention with extreme racist and hate messages, in political area. Hence this study will examine the racist and violent actions, occurring in the Russian Federation.<

Keywords
Russain Federation, Racism, Race, Violence

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com