English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

Examining the Legacy of Large-Scale Sports Events as a Governance Issue: A Case Study from Trabzon, Turkey
(Bir Yönetişim Konusu Olarak Büyük Spor Organizasyonlarının Mirası: Trabzon’dan bir Vaka Calışması )

Yazar : Burak Herguner    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 47
Sayfa : 151-161


Özet
Büyük spor organizasyonlarının evsahipligi, genellikle kent sakinleri açısından kısa süreli bir coşkunluk, kent için ise gelişmis bir altyapı anlamı taşımaktadır. Bununla beraber, organizasyon ardından kalan borclar, yeterince kullanılmayan tesisler yada yerinden edilmiş. topluluklar gibi olumsuz ve beklenmedik sonuçlar da gündeme gelebilir. Böylece, organizasyonla ilgili baştaki övgüler yerini tenkitlere bırakabilir, yada başlangıçta çokca eleştirilen organizasyonlar başta düşünülenden daha olumlu etkiler yaratarak zamanla halk tarafindan kabul görmeye başlayabilir. Spora kitlesel katılım ve sosyal yaşamdaki olumlu degişimler büyük spor organizasyonlarının uzun dönemde de başarılarını korumaları açısından iki önemli mirasıdır. Bu araştırma, EYOF 2011 Trabzon Gençlik Oyunlarinin dört yıl sonrasında bu iki konuyu ele almaktadır. Araştırmanın verileri açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış mülakatlar yoluyla elde edilmiştir. Amaçlı ve kolayda örneklem metodları kullanılarak toplam 50 mülakat yapılmıştır. Sonuclar, oyunların kentte spora katılımı ve sosyal yaşamı etkilediği yönündedir.<

Anahtar Kelimeler
Miras, Kitlesel katılım Avrupa Gençlik Olimpiyatları, Sosyal Hayat, Aidiyet hissi

Abstract
The hosting of large-scale sports events is usually identified with a short period of enthusiasm for residents and improved city infrastructure. However, negative and unexpected outcomes such as enormous debts, underused facilities or discontented communities may also come to the agenda in the aftermath of the events. Thus, the early praise for the events may fade away in time, or conversely, widely criticized events may begin to be approved by residents when they establish a more positive legacy than first thought. Grassroots sports participation and positive changes in public life are two significant legacies of major sports events to ensure their success in the long-term. This paper focuses on the European Youth Olympic Festival (EYOF) Trabzon 2011 Games and examines its two legacies—grassroots sports participation and public life—four years after the Games. The data were collected through semi-structured, open-ended interviews, and a total of 50 interviews based on a mix of purposive and convenience sampling were conducted. The results revealed an increase in grassroots sport participation and the emergence of a new mentality in the city. <

Keywords
Legacy, Grassroots sports participation, European Youth Olympic Festival, Public Life, Sense of Plac

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com