Türkçe

Russian
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access53 . SayıEditor
Osman Karatay

Assistant Editor


Ankara  2017

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Mesut Şöhret  
KIRIM SORUNUNUN ULUSLARARASI HUKUKTA DEVLETLERİN KURULMA VE SONA ERME ŞEKİLLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ Ss,
An Analysis of Crimean Dispute In the Context of State Formation and Extinction of States Type in International Law
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1142
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İlhan Aras  
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KIRIM’IN İLHAKINA BAKIŞI: RUSYA’YA YÖNELİK YAPTIRIMLAR Ss, 29-50
VIEW OF THE EUROPEAN UNINON TO ANNEXIATION OF CRIMEA: SANCTIONS TOWARDS RUSSIA FEDERATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1158
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hatem Cabbarlı Translator: Hatem Cabbarlı  
Preparation: GÜNEY KAFKASYA’NIN JEOPOLITIĞI VE GÜVENLIK SORUNLARI: DAĞLIK KARABAĞ ÖRNEĞINDE Ss, 51-69
Geopolitics of South Caucasus and its security problems: the example of Nagorno Karabakh
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1160
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fatma Aslı Kelkitli  
Azerbaycan-Türkiye-İran Üçgeni: PoIitik Sorunların Gölgesinde Ekonomik İşbirliği Çabaları Ss, 71-98
Azerbaijan-Turkey-Iran Triangle: Economic Cooperation Efforts in the Shadow of Political Problems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1182
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Evren Küçük  
II. DÜNYA SAVAŞI’NDA BATIRILAN REFAH ŞİLEPİ Ss, 99-121
REFAH FREIGHTER SUNK IN THE SECOND WORLD WAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1137
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sevcan YILDIZ  
KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ BİZANS ESERLERİ Ss, 123-135
BYZANTION MONUMENTS IN BLACKSEA REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1178
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

KORAY ÖZCAN -  
ANADOLU’DA ORTAÇAĞ LOJİSTİK MERKEZLERİ; SELÇUKLU LİMAN KENTLERİ Ss, 137-151
THE LOGISTIC CENTERS IN MEDIEVAL ANATOLIA SELJUK PORT–CITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1111
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Zamana Yenik Düşen Bir Esere Görgü Tanığı Olmak: Amasya Kaleköy Cami Ss, 153-166
To be Eyewitness to a Building that was Defeated by Time: Amasya Kaleköy Mosque
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1145
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şahinde YAVUZ  
KIRIM TATAR DİASPORASINDA MELEZLEŞEN KİMLİK: ESKİŞEHİR KIRIM TATAR DÜĞÜNLERİ ÖRNEĞİ Ss, 167-187
A HYBRID IDENTITIY IN THE CRIMEAN DIASPORA: THE EXAMPLE OF ESKISEHIR’S CRIMEAN TATAR WEDDINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1121
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Sait Çalka  
NÜKTEDAN ŞAİR HAMÂMÎ-ZÂDE İHSÂN VE DİVANI’NDAKİ MİZAHİ MANZUMELERİ Ss, 189-204
HUMORİST POET HAMAMÎ-ZÂDE İHSAN AND HUMOROUS POEMS İN HİS DİVAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1166
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Seçil Hirik  
Gibi Biçimbiriminin İşlevsel Dil Bilgisi Bakımından Çok İşlevli Görünümü Ss, 205-222
Gibi Morpheme and Its Multifunctional Aspect In Terms of Functional Grammar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1177
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hüseyin Üreten  
Book Presentation and Evaluation: Antik Dönemde Anadolu'da Kadın Ss, 223-227
Antik Dönemde Anadolu'da Kadın
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1185
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdullah Mert  
Book Presentation and Evaluation: GÖKDAĞ, Bilgehan Atsız- Talip Doğan (2016), İran’da Türkler ve Türkçe, Ankara: Akçağ Yayınları, 396 s., ISBN: 978-605-342-272-3. Ss, 228-232
-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1165
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 91
Today Total : 1
Total : 20418

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri