English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

GÜNEY KAFKASYA’NIN JEOPOLITIĞI VE GÜVENLIK SORUNLARI: DAĞLIK KARABAĞ ÖRNEĞINDE
(Geopolitics of South Caucasus and its security problems: the example of Nagorno Karabakh )

Yazar : Hatem Cabbarlı   Hazirlayan  Hatem Cabbarlı
Türü : Hazırlama
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 53
Sayfa : 51-69


Özet
Karadeniz ve Hazar Denizi arasında yerleşen Güney Kafkasya jepolitık özelliği bakımından güney-kuzey, doğu-batı enerji ve ulaştırma hatlarının kesişmesi ve Hazar havzası enerji kaynaklarına sahip olması bakımından bölge ve bölge dışı büyük devletler için büyük önem arzetmektedir. Güney Kafkasya Asya kıtasında önemli jeopolitik konuma sahiptir ve bu özelliği Sovyetler Biriliği’nin çöküşünden sonra yeni bir ivme kazanmıştır. Eski Sovyet coğrafyasında yaşanan sorunlardan biri ve belki de en önemlisi Dağlık Karabağ sorunudur. Sovyetlerın çöküş sürecinin başladığı 1987 yılı sonlarından itibaren Azerbaycan’a bağlı Dağlık Karabağ Özerk Vilayeti’nde yaşayan Ermenilerin ayrılıkçı faaliyetlerini Ermenistan desteklemeye başladı. Çöküş sürecinde merkezi Hükümet olayların karşısının alınmasında yetersiz kaldı ve hatta zaman zaman Ermenistan’ı destekleyen politika hayata geçirdi. Dağlık Karabağ sorununun ortaya çıkması, çeşitli aşamalardan geçerek bu güne kadar devam etmesinin daha derinden anlamak için Güney Kafkasya’nın jeopolitik özelliği araştırılmış, sorunun bölgenin güvenliğine olumsuz etkileri incelenmiş, Güney Kafkasya’da 1990’lı yıllardan sonra bölge ve bölge dışı devletler tarafından kurulmaya çalışılan güvenlik örgütlerinin neden başarısız olduğu üzerinde durulmuştur. Çalışmada bölgenin güvenlik sorununa paralel olarak askeri harcamaların artması üzerinde durulmuş, özellikle son yıllarda devletlerin silahlanma yarışına başlamasının nedenlerine değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler
jeopolitik, Güney Kafkasya, Dağlık Karabağ, güvenlik, Azerbaycan, Ermenistan, silahlanma

Abstract
South Caucasus has a key gepolitic position in Asia and this role has gained a new dimension after the collapse of the Soviet Union. Perhaps one of and the most important problems in the former Soviet geography is Nagorno-Karabakh issue. From late 1987, Armenia supported the seperative actions of armenians living in Azerbaijan's Nagorno-Karabakh Authonomous Republic, when the collapse of Soviets has started. The central government in the process of collapse came short and even followed the policy of supporting Armenia. For understanding the problem of Nagorno Karabakh and its continuation through the various stages, geopolitical charchter of South Caucasus and the problem's negative effects to the security of region has already been researched, and also failure of the organizations is focused under, which were established by the in-region and outher states in South Caucasus after 1990s. In the study increasing military spendings is taken under focus, especially reasons for the armament race by the states is mentioned as a parallel to the region's security problem. Keywords: geopolitical, the South Caucasus, Nagorno-Karabakh (Upper Karabakh), security, Azerbaijan, Armenia, armaments

Keywords

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "77. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 77. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05367605542 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com