Türkçe

Russian
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access18 . SayıEditor
Yahya Kemal Taştan

Assistant Editor


Ankara  2008

Generic File  | Cover  | Index  | Editor's Note

Osman Karatay  
Hazarların Musevileşmesine Dair Bir Belge: Kenize Mektubu Ss, 1-17
A Document on the Khazar Conversion to Judaism: The Cairo Genizah Letter

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Işık  
XVI. Yüzyılda Akkirman Sancağı Ss, 19-37
The Sandjak of Akkerman in the XVI. Century

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdullah Bay  
XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Trabzon Eyaletinde Timar ve Zeametlerin Durumu Ss, 39-55
Fiefs in the Province Trabzon in the XVIII and XIX. Centuries

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Seyit Sertçelik  
Soykırım Ezberini Bozan Bir Ermeni Kaynağı: Armyanskiy Vestnik Ss, 57-69
An Armenian Source Declening the Genocide Allegations: Armianskii Vestnik

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hatem Türk  
Kırım Mecmuası Ss, 71-81
The Journal Kırım (Crimea)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Birgül Demirtaş Coşkun  
Khrushchev's Policies toward Religion: Repression in a Period of Reform Ss, 83-91
Khrushchev's Policies toward Religion: Repression in a Period of Reform

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ünal Kalaycı  
Gürcistan'ın Tsalka (Parmaksız) Rayonundaki Urumların Yaşamı Ss, 93-106
The Urums of Tsalka (Parmaksiz) Rayon in Georgia

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mevsim Zengin Cem Topsakal  
Kosova Eğitim Sistemi ve Türkiye Eğitim Sistemi İle Karşılaştırılması Ss, 107-126
The Educational System in Kosovo and a Comparison with Turkish System

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Sinan Uyğur  
Dobruca'daki Türkçe Yer Adlarının Anlam ve Yapılarına Göre Tasnifi Ss, 127-141
A Study on Turkish Place Names in Dobrogea

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Bilgin  
Çorum İli Turizminin Sorunları ve Çözüm Önerileri Ss, 143-155
Problems of Turism in Corum and Some Proposals

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yahya Kemal Taştan  
Jean Calmard (ed.): Etudes Safavides (Kitap Değerlendirme) Ss, 157-163
Jean Calmard (ed.): Etudes Safavides (Book Reviews)

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

Counter

Online Visitors : 138
Today Total : 1
Total : 20418

Adress :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Phone :05446926258 Fax :
Email :karadenizarastirmalari@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri