English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

2 . SayıEditör
Osman Karatay

Editör Yardımcısı


Çorum  2004

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenYunis Nasibli Çeviren: Liliye Sabirova  
Kozaklar ve Kuzey Kafkasya'nın Slavlaşmasındaki Rolleri Ss, 1-6
The Cossacks and Their Role in the Slavicization of the Caucasus

Özet | Abstract | Tam Metin |

Vefa Guliyeva Semra Alyılmaz  
Rusların Ermenileri Güney Kafkasya'ya Yerleştirme Siyaseti ve Azerbaycan Topraklarının Parçalanması Ss, 7-12
The Russian policy of Settling Armenians in the Southern Caucasus and the Occupation of the Azerbaijan Lands

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdoğan Altınkaynak  
Hacı Süreyya Han Sapşal, Kısa Hayat Hikayesi, 1873-1961 Ss, 13-23
Khan Suraiya Szapszal, a Short Biography (1873-1961)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek Ergönenç  
Nogay Türkçesi Ss, 25-35
Nogay Turkic

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Kutalmış  
Ermeni Kıpçakçası Üzerine Ss, 35-42
On the Armeno-Kipchak

Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan Murat Yıldırım  
Aşık Veysel Türk Dünyasında Ss, 43-48
Aşık Veysel in the Turkic World

Özet | Abstract | Tam Metin |

Haydar Çetinkaya  
Karapapah Türklerinde Halk İnançları Ss, 49-72
Popular Beliefs among the Karapapakh Turks

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yonca Anzerlioğlu  
Geçmişten Günümüze Türk Dünyasında Hıristiyan Türkler Ss, 73-91
Christian Turks in the Turkic World from the Past to the Present

Özet | Abstract | Tam Metin |

Anar Somuncuoğlu  
Rus Ortodoks Kilisesi'nin Eski Sovyet Alanındaki Misyonu Ss, 93-107
The Mission of the Russian Orthodox Church in the ex-Soviet Area

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan Türbedar  
Yunanistan-Arnavutluk İlişkileri: Balkanların Tedirgin Dostları Ss, 109-120
Greco-Albanian Relations: Uneasy Friends of the Balkans

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramin A. Shafagatov  
Güney Kafkaslarda Siyasi Durumun İktisadi Gelişmeye Etkisi Ss, 121-132
The Impact of Political Situation on Economic Development in the Southern Caucasus

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Hatipoğlu  
Kıbrıs'ta Çözüm Arayışları ve Türkiye ile Yunanistan'ın Yaklaşımları Ss, 133-136
The Search for a Solution in Cyprus and the Approaches of Turkey and Greece

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Şirin  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Yavuz Akpınar: İsmail Gaspıralı, Seçilmiş Eserleri: 2 Fikrî Eserleri, Ötüken Yayınları, İstanbul 2004 Ss, 137-141
Yavuz Akpınar: İsmail Gaspıralı, Seçilmiş Eserleri: 2 Fikrî Eserleri, Ötüken Yayınları, İstanbul 2004

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilgehan Atsız Gökdağ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Nemat Rahmeti: Tapmacalar, Verlag auf dem Ruffel, Engelschoff, 2003. Ss, 141-143
Nemat Rahmeti: Tapmacalar, Verlag auf dem Ruffel, Engelschoff, 2003.

Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Kamil  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Bılgarski Ekzarh Yosif 1, Dnevnik, (Bulgar Ekzarlıı Birinci Yosif, Günlük), Sofiya 1992. Ss, 143-145
Bılgarski Ekzarh Yosif 1, Dnevnik, (Bulgar Ekzarlıı Birinci Yosif, Günlük), Sofiya 1992.

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent Keneş  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Osman Karatay: In Search of the Lost Tribe. The Origins and Making of the Croatian Nation, KaraM Yayıncılık, Çorum, 2003. Ss, 145-147
Osman Karatay: In Search of the Lost Tribe. The Origins and Making of the Croatian Nation, KaraM Yayıncılık, Çorum, 2003.

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com