English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

30 . SayıEditör
Yahya Kemal Taştan - Osman Karatay

Editör Yardımcısı


Ankara  2011

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenGiray Saynur Derman  
Security Policy of Turkey and Russia in the Black Sea Basin/Karadeniz Havzasında Türkiye ve Rusya’nın Güvenlik Politikası Ss, 1-13
Security Policy of Turkey and Russia in the Black Sea Basin

Özet | Abstract | Tam Metin |

Argun Başkan  
KAFKASYA’DA BÜTÜNLEŞME VE DAĞILMA DÖNGÜLERİ İÇİNDE GÜRCÜLER, ZANLAR (MEGRELLER VE LAZLAR) VE SVANLAR Ss, 15-41
GEORGIANS, ZANS (MEGRELIANS AND THE LAZ) AND SVANS IN THE CYCLES OF INTEGRATION AND DISINTEGRATION IN THE CAUCASUS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ergin Ayan  
Moğol Devri Avrupalı Seyyahlara Göre Karadeniz’in Kuzeyi Ss, 43-70
North of Black Sea According to European Travellers in the Era of Mongolıan

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan Uyğur  
DOBRUCA TATAR TÜRKLERİNDE ABECE VE YAZIM SORUNU Ss, 71-92
ALPHABET AND ORTHOGRAPHY QUESTİONS ON THE DOBRUJA TATAR TURKS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zemine Ziyayeva  
Azerbaycan Diyalektolojisinin Tarihi Üzerine Ss, 93-106
Azerbaycan Diyalektolojisinin Tarihi Üzerine

Özet | Abstract | Tam Metin |

Talip Doğan  
URMİYE AĞIZLARI İLE DOĞU GRUBU AĞIZLARINDA ORTAK FONETİK VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE Ss, 107-122
THE COMMON PHONETIC AND MORPHOLOJIC CHARACTERISTICS BETWEEN THE DIALECTS OF URMIYE AND EAST GROUP

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Serhat Yılmaz  
II. MEŞRUTİYET ÖNCESİ KASTAMONU’DA BİR AYAKLANMA GİRİŞİMİ Ss, 123-142
ATTEMPT AN UPRISING BEFORE THE CONSTITUTIONAL MONARCHY IN KASTAMONU

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şenol Sancak Mehmet ALVER  
CİNSİYET TAHMİNİNE DAYALI İNANIŞ VE UYGULAMALARA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME ALMAN KÜLTÜRÜ VE TÜRK KÜLTÜRÜNDE KARADENİZ ÖRNEĞİ Ss, 143-155
AN ASSESSMENT ABOUT THE IMPLEMENTATIONS AND BELIEFS BASED ON GENDER PREDICTION BLACKSEA PATTERN IN GERMAN AND TURKISH CULTURE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Karatay  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kitap Değerlendirme Ss, 157-171
Book Rewievvs

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com