English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

39 . SayıEditör
Osman Karatay- M. Seyfettin Erol

Editör Yardımcısı


ANKARA  2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEmine Sare Aydın Yılmaz  
AB’nin Güvenlik Politikası ve Karadeniz Bölgesi ile İlişkileri Ss, 1-14
European Union’s Security Policy and Relations With the Black Sea Region

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihat Yılmaz - K. Caner Doğan  
Avrupa Birliği (AB) Talepleri Doğrultusunda Çek ve Romanya Cumhuriyetleri’nin Demokratikleşme Reformları Ss, 15-29
Czech Republic and Romania's Democratization Reforms in Line With the European Union's Demands

Özet | Abstract | Tam Metin |

Elvira Turanly  
Barışı Koruma Sürecinde İnsanî Müdahalenin Rolü (Güney Kafkasya Bölgesinde İnsanî Müdahale İhtiyacı) Ss, 31-38
The role of Humanitarian Intervention in the Peacekeeping Process (The Necessity of Humanitarian Intervention in the South Caucasus Region)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yıldız Deveci Bozkuş  
Son Dönem İç ve Dış Politik Gelişmeleri Işığında Türk-Ermeni İlişkileri Ss, 39-52
Turko-Armenian Relations in Terms of the Recent Political Developments

Özet | Abstract | Tam Metin |

Beşir Mustafayev  
Sovyetler Döneminde Rusya’nın Dağlık Karabağ Politikası Ss, 53-68
Russia’s Nagorno Karabakh Policy in Former Soviet Union

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasip Saygılı  
1903 Makedonya’sında Reformlara Tepkiler: Manastır Rus Konsolosu Aleksandır Rostkovski’nin Katli Ss, 69-94
The Reactions to the Reforms in Macedonia of 1903: the Murder of Bitola Russian Consul Alexandr Rostkovski

Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan Acar  
Kırım Hanı Devlet Giray’ın 1571 Rusya Seferi ve Moskova Yangını Ss, 95-110
Russian Expedition of the Crimean Khan Devlet Giray in 1571 and the Fire of Moscow

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fahriye Emgili  
Kıbrıs’tan Türkiye’ye Yapılan Göçlerin Kıbrıs Türk Basınına Yansımaları (1923-1938) Ss, 111-136
Reflections of the Migrations from Cyprus to Turkey in the Cyprus Turkish Press (1923-1938)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan Arslan - Abdullah Takım  
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bartın’ın Ekonomik Yapısı Ss, 137-166
Economic Structure Of Bartın During The First Years Of The Republic

Özet | Abstract | Tam Metin |

Semih Aktekin - Özlem Kuduban  
2005 Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’na Yönelik Öğretmen Görüşleri: Trabzon Örneği Ss, 167-186
Teachers’ Opinions on the 2005 Turkish Literature Curriculum: the Case of Trabzon

Özet | Abstract | Tam Metin |

Akartürk Karahan  
Codex Cumanicus'ta Alt Anlamlılık (Hyponymy) Ss, 187-203
Hyponymy in Codex Cumanicus

Özet | Abstract | Tam Metin |

Talip Doğan  
Güney Azerbaycan Atasözlerinde Su Üzerine Ss, 205-225
Water in South Azerbaijan Proverbs

Özet | Abstract | Tam Metin |

Seçkin Sarpkaya  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Batı Türklüğü ve Halk İnanmalarının Mitolojik Kök Hücreleri -1. Ss, 227-230
Mythological Roots of the Western Turks and Folk Beliefs

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Balcı  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Doğu Avrupa Türk Tarihi Ss, 231-232
Turkish History of Eastern Europe

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com