English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

40 . SayıEditör
Osman Karatay-M.Seyfettin Erol

Editör Yardımcısı
Umut Üren

Ankara  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenDidem Ekinci  
Çatışan Küresel Güçler ve Karadeniz Güvenliği: Abhazya Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 1-16
Conflicting Global Powers and Black Sea Security: An Assessment on the Case Of Abkhazia

Özet | Abstract | Tam Metin |

Namık Hüseyinli -Semih Aktuğ-Akif Abdullah  
İş Sözleşmesinin Sona Erme Halleri (Rusya Federasyonu Örneği) Ss, 17-35
Ways to Termination of Employment Contract (The Case of the Russian Federation)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çiğdem Erdem  
Ondokuzuncu Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda Reform Çalışmaları ve “Kalemiye Sınıfı”nın Yükselişi Ss, 37-53
Reform Efforts in the Nineteenth Century Ottoman Empire and The Rise of “Scribal Class”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yüksel Küçüker  
Pontus Meselesi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi Ss, 55-76
A Trial Bibliography of Pontus Issue

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmet Üzen  
1942 ve 1943 Erbaa Depremleri Ss, 77-93
1942 and 1943 Earthquakes of Erbaa

Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif Gazioğlu  
Doğu Karadeniz Bölgesinin Toplumsal Cinsiyet Rejimi ve Kadınların Toplumsal Konumları Ss, 95-108
The Gender Regime of the Black Sea Region and Women’s Social Status

Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve Koçoğlu  
Rizelilerin Kişilik Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması ve Rize’ye ve Rize Kültürüne Bağlılıkla-rını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Ss, 109-134
Scale Development About Characterıcts of People From Rize and the Research About Commitment on Rize and Rize’s Culture

Özet | Abstract | Tam Metin |

Efzeleddin Asker  
Reşideddin Oğuznamesi: Sözlü Gelenek ve Müellif Metni Ss, 135-144
The Rašid al-Din Oghuzname: Oral Traditional & The Author Text

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Tural  
Bir Karşılaştırma Denemesi: Battal Gazi ve Digenes Akrites Destanı Ss, 145-158
A Comparative Essay: The Epic of Bathal Ghazi and Digenes Akrites

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çiğdem Usta  
Özne Türlerinin Tasnifine Dair Bir Öneri Ss, 159-169
A Proposal on The Classification of Subjects

Özet | Abstract | Tam Metin |

Pelin Manap  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Emsal ü Neşayih-i Türkî Ss, 171-174


Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgay Kabak  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Gürcüler ve İslam Öncesi Türkler Ss, 175-176
Pre-Islamic Turks and Georgians

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com