English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

11 . SayıEditör
Yahya Kemal Taştan

Editör Yardımcısı


Ankara  2006

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAdile M. Emirova  
Bekir Çobanzade'nin Dil Bilimi Anlayışı Ss, 1-11
Linguistic Views of Bekir Çobanzade

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Fikri Sertkaya  
Kırım'ın Rusya'ya ilhakına Knez Grigori Potemkin İmzalı ve Osmanlı Türkçesiyle Yazılmış Ferman Ss, 13-18
The Act of Knyaz Grigori Potemkin on the Annection of Crimea to Russia and Written in Otoman Turkish

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Çınar  
Hacı I. Selim Giray Han ve Çiftlik Vakıfları Ss, 19-37
Farm-Foundations of Hacı Selim Giray Khan I

Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Merthan Dündar  
Japonya Arşivlerindeki İngiliz Belgelerine Göre Kırım Milli Mücadele Tarihinden Bir Yaprak Ss, 39-56
A Brief Section of the History of the Crimean National Struggle According to English Documents

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayri Çapraz  
XIX. Yüzyılda Çarlık Rusyasının Kırım Politikası Ss, 57-70
Crimean Policy of the RussianTzardom in the XIX. Century

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Özdem  
İnsanları, Mekânları ve Kurumlarıyla Bir Kırım Şehri: Karasubazar Ss, 71-89
Karasubazar: A Crimean City, Its People, Places and Institutions

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Hüseyin Güneş  
Bahçesaray Cami-i Kebir Mahallesi İnsanlar ve Kurumlar Ss, 91-99
The Cami-i Kebir Quarter of Bahçesaray: People and Institutions

Özet | Abstract | Tam Metin |

Elnara Ziyadinova  
Kırım Tatar Halk Türkülerinde Sembol Olarak Bitkiler Ss, 101-110
Plants as Symbols in Crimean Tatar Folk-Songs

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Dursun Erdem Münteha Gül  
Kapalı e (e) Sesi Bağlamında Eski Anadolu Türkçesi-Anadolu Ağızları Ilişkisi Ss, 111-148
The Relatien between Old Anatolian Turkish and Anatolian Dialects in the Connection of the Vocale

Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan Avcı  
Ali Merthan Dündar: Panislâmizm'den Büyük Asyacılığa Ss, 149-150


Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil İbrahim Şahin  
Dede Korkut Kitabı İle İlgili Azerbaycan'da Yayınlanmış Bazı Çalışmalar Ss, 151-155


Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan Alkaya  
Ülkü Onal: Ardanuç ve Çevresinde Sülâle Adları Ss, 155-157


Özet | Abstract | Tam Metin |

Şefaattin Deniz  
Ahmet Kankal: Türkmen'in Kaidesi Kastamonu (XV-XVIII. Yüzyıllar Arası Şehir Hayatı) Ss, 158-161


Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com