English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

14 . SayıEditör
Yahya Kemal Taştan

Editör Yardımcısı


Ankara  2007

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet Okur  
Pontus Meselesinin Ortaya Çıkışı ve Karadeniz Bölgesi'nde Pontusçu Faaliyetler Ss, 1-28
The Emergence of the Pontos Question and Pro-Pontos Activities in the Black Sea Region

Özet | Abstract | Tam Metin |

Durdu Mehmet Burak  
Türkiye İle Yunanistan Arasında Mübadele Meselesi ve Kırşehir'e Yerleştirilen Muhacirlerin İaşe Sorunları Ss, 29-46
The Population Exchange Between Turkey and Greece and the Feeding Questions of the Immigrants in Kırşehir

Özet | Abstract | Tam Metin |

Selim Hilmi Özkan  
XVII. Yüzyılın Sonları İle XVIII. Yüzyılın Başlarında Osmanlı-Rus İlişkileri ve Karadeniz'in Güvenliği Meselesi Ss, 47-62
Turko-Russian Relations and the Question of Security in the Black Sea at the End of the XVII. Century and Beginning of the XVIII. Century

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlhan Ekinci  
Karadeniz'de Bîr Serbest Liman Denemesi: Batum (1878-1886) Ss, 63-77
An Experience of Free Port at the Black Sea: Batum (1878-1886)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Beyhan Kesik  
Trabzonlu Figânî'nin Divançesinde Sosyal Hayatın İzleri Ss, 79-92
Traces of Social Life in the Divançe of Figânî of Trabzon

Özet | Abstract | Tam Metin |

Feridun Tekin  
Urum Türkçesi Ses Bilgisi Üzerine Bazı Tespitler Ss, 93-100
Some Remarks on the Phonetics of the Urum Turkic

Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman Sırrı Güner  
Osmanlı Musikisi Ve Mehter Ss, 101-130
Ottoman Music and the Mehter Band

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadriye Leyla Budak  
Karabağ Krizinde Ermenistan ve Azerbaycan Kamuoyunda Medyanın Etkisi Ss, 131-147
Influence of Media on the Armenian and Azerbaijanian Public Opinion Regarding the Naghorno Karabagh Crisis

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gani Gjini  
European Perspective of the Balkans (Balkanların Avrupa Perspektifi) Ss, 149-163
European Perspective of the Balkans

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Bilal Çelik  
Mehmet Alpargu: Nogaylar (Kitap Değerlendirme) Ss, 165-166
Mehmet Alpargu: Nogaylar (Book Review)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com