English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

46 . SayıEditör
Osman Karatay-Mehmet Seyfettin Erol

Editör Yardımcısı
Umut Üren

Ankara  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSertif Demir Çeviren:  
Hazırlama: Bir Rüyanın Sonu Mu? NATO’nun Karadeniz ve Kafkaslardaki Genişlemesinin Yeniden Değerlendirilmesi Ss, 1-22
Is it End of a Dream? Reassessing the NATO Enlargement Policy Toward the Black Sea and Caucasus Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM898
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aidarbek Amirbek  
Soğuk Savaş Sonrası Hazar'ın Statüsü ve Sınırlandırma Sorunu: Kıyıdaş Devletler'in Yaklaşımları Açısından Analizi Ss, 23-48
THE ISSUE OF THE STATUS OF CASPIAN SEA OF THE POST COLD WAR TERMS: ANALYSIS OF THE APPROACHES OF THE COASTAL STATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM979
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve Suna Özel  
Rusya Federasyonu’nda Irkçı Tutumlar ve Irkçılık Ss, 49-60
Racist Approach and Racism İn Russian Federation.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM957
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceren Gürseler  
Rusya Federasyonu'nda Azınlık Politikaları ve Kırım Tatarları Ss, 61-77
Minority Politics in Russian Federation and Crimean Tatars
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM927
Özet | Abstract | Tam Metin |

AKİF ABDULLAH - Tahire Hüseyinli- Semih S. Aktuğ  
Rusya Federasyonu’nunda İşsizliğin Özellikleri ve Mücadele Yolları Ss, 79-97
Characterıstics of Unemployment in Russia and Methods of Struggling Against it
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM899
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ARPACI  
II. Gazi Giray Han’ın (Bin Devlet Giray Han) Leh Kralı III. Zigmunt’a Yazdığı Şubat 1592 Tarihli Bitik Ss, 99-117
The Bitik Which was Sent in 1592 by Gazi Giray Khan the Second to The Polish King Sigismund the Third
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM915
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz Fedakar  
1787-1792 Osmanlı-Rus Harplerinde Kılburun, Özi Nehri ve Hocabey Muharebeleri Ss, 119-136
Kınburn, Rıver of Ocakov And Odessa Combat in Turco- Russıan War of 1787-1792
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM907
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasip Saygılı  
Berlin Kongresi’nden Yakova’da Katline Kadar Müşir Mehmed Ali Paşa (Haziran-Eylül 1878) Ss, 137-152
Marshall Mehmed Ali Pasha from the Congres of Berlin to His Killing in Djakovica (June- September 1878
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM890
Özet | Abstract | Tam Metin |

MUSTAFA SARI  
Ahıska'da Son Osmanlı İdaresi (1918) Ss, 153-179
The Last Ottoman Administration in Akhaltsikhe (1918)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM953
Özet | Abstract | Tam Metin |

AYÇA SARIALİOĞLU HAYALİ - Mehmet Dinçaslan - Gözde Ö. Üçüncü  
Tam Liberalizasyon Sıralaması Bağlamında Türkiye Örneği Ss, 181-208
Turkısh Case in Terms of Sequencıng of Full Liberalisation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM921
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fırat Yaşa  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Doğu Avrupa Türk Mirasının Son Kalesi: Kırım Ss, 209-212
The Last Stronghold of Turkish Heritage in Eastern Europe: Crimea
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM983
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gül SARIKAYA  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Menekşe Renkli Deniz Ss, 213-218
Book Review
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM988
Özet | Abstract | Tam Metin |

Darel Kapetanoviç  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Tufik Burnazović, Svemu dođe kraj Ss, 219-220
Tufik Burnazović, Svemu dođe kraj
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM989
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com