English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

62 . SayıEditör
Prof. Dr. Osman KARATAY - Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ŞİMŞEK

Editör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Umut ÜREN - Dr. Hanife ALKAN ATAMAN - Arş. Gör. Abdullah MERT

Ankara  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMelek Çolak  
Atatürk Döneminde Tarıma Dayalı Hayvancılık Politikası ve Macar Uzman Oszkár Wellmann’ın Raporları Ss, 175-189
Agriculture-Based Animal Husbandry in Ataturk Era and Hungarian Expert Oszkár Wellmann’s Report
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1430
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ARPACI A. Melek ÖZYETGİN  
Kırım Hanlığında Saray Protokolü Ss, 190-212
Palace Protocol in the Crimean Khanate
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1453
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk Duman  
Doğu Akdeniz'de Emperyal Girişimler ve Türkiye Ss, 213-230
Imperial Attemp in the Eastern Mediterranean and Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1454
Özet | Abstract | Tam Metin |

Keisuke Wakizaka Hayati Aktaş  
Çeçenistan’da Yeni Dönem ve Kadirov Yönetimi Ss, 231-238
Kadirov Management and New Era in Chechnya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1441
Özet | Abstract | Tam Metin |

Göktürk Tüysüzoğlu  
Avrasya'da Bir Güvenlik Topluluğu İnşası Girişimi: Avrasya Ekonomik Birliği Ss, 239-259
An Initiative of Security Community Construction in Eurasia: Eurasian Economic Union
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1442
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Nur  
Tarihî Tıp Metinlerini Anlama Sorunu ve Çözüm Önerileri Ss, 260-273
The Problem of Understanding of Historical Medical Text and Proposals of the Solutions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1445
Özet | Abstract | Tam Metin |

MÜNİRE BAYSAN  
Vladimir Propp Yöntemi Çerçevesinde “Nâmert İle Cömert” Masalının İncelenmesi Ss, 274-283
The Analysis of the Tale "Nâmert And Cömert" Within the Framework of Vladimir Propp Method
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1446
Özet | Abstract | Tam Metin |

İnan GÜMÜŞ  
Lütfi Paşa’nın Asafname’si Üzerine İktidarın Denetimi Bağlamında Söylem Çözümlemesi Ss, 284-299
Discourse Anaylysis On Supervision Of The Power In Lutfi Pasha’s Asafname
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1451
Özet | Abstract | Tam Metin |

FATİH NUMAN KÜÇÜKBALLI  
W. Radloff’un Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy Adlı Eserine Göre 19. Yüzyıl Altay Türkçesinin Ses Özellikleri I: Ünlüler Ss, 300-334
The Phonetic Features of 19th Century Altai Turkic According to Radloff's Work Named Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy I: Vowels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1463
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur Uzunkaya  
Eski Anadolu Türkçesiyle Manzum Bir Metin: Emīrī’nin Mevlid’i” Ss, 335-357
A Poetical Text in Old Anatolian: Emīrī’s Mawlid
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1462
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Nafiz Ünalmış  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Uluslararası İlişkilerde Yeni Bİr Boyut Kamu Diplomasisi Ss, 358-359

Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1456
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Üreten  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Doğu ve Batı Mitolojileri Ss, 360-365

Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1432
Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun Biçakcı  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Osmanlı Şehri Ss, 366-369

Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1450
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Akif KARA  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Yönetim ve Pazarlama Alanlarında Seçme Konular Ss, 370-373

Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1439
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com