English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

69 . SayıEditör
Prof. Dr. Osman KARATAY - Doç. Dr. Yaşar ŞİMŞEK

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Erkan HİRİK - Dr. Öğr. Üyesi Hanife ALKAN ATAMAN - Dr. Abdullah MERT

Giresun  2021

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFerhan Oral Şafak Oğuz  
Karadeniz’in Güvenliği: Karadeniz’deki Mücadele ve Soğuk Savaş Sonrası Türkiye’nin Politikası Ss, 1-16
The Security of the Black Sea: The Struggle in the Black Sea and Turkey's Policy in the Post-Cold War Era
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1667
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elchin Shakirov  
Возможные союзы в многополярном мире и глубина этих союзов Ss, 17-31
Possible Alliances in the Multipolar World and Their Strength
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1681
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlker Cender  
“Joe Amca” Rubicon’u Geçmeden Önce: İngiliz Dışişleri Bakanlığının Gözünden Soğuk Savaşın Başlangıcında Türk-İngiliz İlişkileri Üzerindeki Sovyet Etkisi (1945-46) Ss, 33-46
Before “Uncle Joe” Crossed the Rubicon: The British Foreign Office’s Perception of the Soviet Impact on Anglo-Turkish Relations in the Early Cold War Era (1945-46)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1675
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent Erdil  
Rusya Federasyonu’nun Kırım’ı İşgaline Etki Eden Süreç ve Ukrayna Jeopolitiği Ss, 47-56
The Process Affecting the Russian Federation's Occupation of the Crimea and the Ukrainian Geopolitics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1686
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Murat Öntuğ Banu YILMAZ  
XIX. Yüzyılın Sonları-XX. Yüzyıl Başlarında Rize Hapishanesi’nin Genel Durumu Ss, 57-69
Situation of the Rize Prison in the Late 19th and Early 20th Centuries
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1651
Özet | Abstract | Tam Metin |

Didem Çatalkılıç  
Kafkasya’dan Uzunyayla’ya Taşınan Hafıza Mekânları: Köy Toponim ve Sülale Tarihleri Ss, 71-120
Realms of Memory Carried from the Caucasus to Uzunyayla: Village Names and Family Histories
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1672
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Çopur  
İnebolu Kent Merkezindeki Tarihî Kamu Yapıları (1850-1920) Ss, 121-142
Historical Public Buildings in the City Center of Inebolu (1850-1920)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1668
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan Köse  
Kültür Aktarıcıları Ekseninde Kan Bağının İşlevi Ss, 143-149
The Function of Blood Ties on the Axis of Culture Transmitters
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1697
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Özdemir  
Bir Yerlileştirme Örneği: -(S)Xn Geri Yapısı Ss, 151-154
An Example of Domestication: The Structure -(s)Xn Geri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1677
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ünal Kalaycı  
Yeni Örneklerle Beşinci Tip Karma Kelimeler Ss, 155-162
The Fifth Type Blending Words with Some New Examples
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1683
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhsin Uygun  
Arapçadan Türkçeye Hazırlanmış Bir Sözlük: Müntehabü’l-Lüga veya Çulluk Kapan Lügati Ss, 163-184
A Lexicon Prepared from Arabic to Turkish: Müntehabü’l-Lüga or the Dictionary of Çulluk Kapan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1690
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saddam I. A. Bzour  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Abdullâh El-Kâtib ve Tezkire-i Rumât Adlı Eseri Ss, 185-208
Abdullâh al-Kâtib and His Work Tezkire-i Rumât
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1653
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz İnce  
Şâhidî’nin Manzum Lügâtinin Söz Varlığı Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 209-218
A Study on the Vocabulary of Şâhidî’s Dictionary in Verse
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1703
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. İ. ŞİFMAN Çeviren: İlyas ÜSTÜNYER  
Lev Nikolayeviç Tolstoy ve Türkiye: Türk Edebiyatına Etkisi Ss, 219-235
Lev Nikolayevich Tolstoy and Turkey: His Influence on Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1693
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rumeysa Nur Karagöz  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Cüce Sözcüğünün Monografisi Ss, 237-239

Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1670
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mutlu Kahraman  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Sui-Tang China and Its Turko-Mongol Neighbors: Culture, Power and Connections Ss, 241-244

Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1701
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com