English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

9 . SayıEditör
Osman Karatay

Editör Yardımcısı


Çorum  2006

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet Gündüz  
19. Yüzyıl Osmanlı Reformlarında Etkili Olan Sosyal, Ekonomik, Politik Ve Askerî Faktörler Ss, 1-16
Socıal, Ekonomic, Politic and Mılıtary Factors Affectıng Ottoman Reform in XIX. Century

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Gürsel  
Saray-Hükümet, İngiltere, Mustafa Kemal ve Anadolu'ya Yolculuk Ss, 17-34
The Court-Government, The United Kingdom, Mustafa Kemal and Journey to Anatolia

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ülkü Çalışkan  
Türk Kurtuluş Savaşında Sovyet Rusya'nın Malî ve Askerî Yardımları Ss, 35-54
Financial and Military Help of the Soviet Russia to the Turkish Liberation War

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazım Kuruca  
Giresun Tarih ve Kültür Araştırmalarına Dair Kaynakça Ss, 55-69
A Study of Bibliography on Culture and History of Giresun

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Demirtaş  
Türkiye Türkçesinde Mensubiyet Bildiren "-Gil" Eki Üzerine Ss, 70-77
On The Possessive Suffix "-Gil" in Turkish of Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Kuzubaş  
Divan Şairleri Hastaları Nasıl Tedavi Ederler? Ss, 78-89
How did the Divan Poets Use to Cure Ill People?

Özet | Abstract | Tam Metin |

Selahattin Tozlu  
Karapapaklar Hakkında Bazı Notlar –II Ss, 90-110
Some Notes on the Karapapakh -II

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar Kalafat  
Karşılaştırmalı Nogay-Türk Halk Kültürü Ss, 111-126
Comparative Nogay-Turkish Popular Culture

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdoğan Altınkaynak  
Karay Ad ve Soyadları Ss, 127-138
Names and Surnames in the Karaites

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadriye Leyla Budak  
Ukrayna Medyası: Siyaset, Medya Ilişkileri Ve Bağımsızlık Sonrası Gelişme Ve Sorunlar Ss, 139-150
The Ukraine Media:Relations between Policy and Media and Post-Independence Developments and Problems

Özet | Abstract | Tam Metin |

Giray Saynur Bozkurt  
Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan'da Kadife Devrimler Ss, 151-167
Velvet Revolutions in Georgia, Ukraine and Kirghizistan

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aziz Ayva  
Ülkü Önal: Ardanuç-Ahıska Masalları ve Halk Hikâyeleri Ss, 168-170


Özet | Abstract | Tam Metin |

Elnur Ağayev  
Musa Qasımov: Birinci Dünya Muharebesi Yıllarında Büyük Devletlerin Azerbaycan Siyaseti Ss, 170-173


Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih Demirbilek  
Muhammet Kuzubaş: Mahzen-i Esrar İle Nefhatü'l-Ezhar Mukayesi Ss, 173-175


Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Dursun Erdem  
Tuncer Gülensoy – Ercan Alkaya: Türkiye Türkçesi Ağızları Bibliyografyası Ss, 175-178


Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Demir  
Çiğdem Usta: Mizah Dilinin Gizemi Ss, 178-179


Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "71. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 71. sayı yayınlandıAdres :Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - GİRESUN
Telefon :05446926258 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com