English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

15 . SayıEditör
Yahya Kemal Taştan

Editör Yardımcısı


Ankara  2007

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNuray Bozbora  
Geçmişten Günümüze Romen-Macar İlişkileri ve Transilvanya'nın Otonomisi Meselesi Ss, 1-45
Hungaro-Rumenian Relations from the Past to the Present and the Question of Transilvanian Authonomy

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sait Yılmaz  
Karadeniz'de Değişen Dengeler ve Türkiye Ss, 47-68
Turkey and the Changing Balances in the Black Sea

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilal Karabulut  
Karadeniz'den Ortadoğu'ya Uzanan Bir Dış Politika: Geçmişten Günümüze Suriye-Rusya İlişkileri Ss, 69-91
A Foreign Policy from the Black Sea to the Middle East: Relations between Russia and Syria

Özet | Abstract | Tam Metin |

Seçil Öraz  
2007 Bulgaristan Yerel Seçimleri Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 89-95
An Examination of the Bulgarian Local Elections 2007

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Şengül  
Edebiyatta Ötekilik Meselesi ve Türk Edebiyatında 'Öteki' Ss, 97-116
The Question of “Other” in Literature and “Others” in the Turkish Literature

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Karadoğan  
Karanlık Kelimesinin Yapısına Dair Ss, 117-123
On the Word “Karanlık” (Darkness)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çulpan Zaripova Çetin  
Tatar Halk Destanı İdegey'de Geçiş Dönemleri Ss, 125-147
Transitional Periods in the Tatar Folk Epic Idegey”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fahri Maden  
XVIII. yy. Sonu XIX. yy. Başlarında Kastamonu'da Esnaf Grupları, Zanaatkârlar ve Ticari Faaliyetler Ss, 149-167
Artisans, Craftsmen and Commercial Activities in Kastamonu in the Late XVIII and Early XIX Centuries

Özet | Abstract | Tam Metin |

Durdu Mehmet Burak  
Atatürk'ün Adana, Türk Ocağı Kürkçüler Köyü İlkokulu Muallimi Mahmut Nedim Bey'e Yardımı Ss, 169-180
Aid of Atatürk to Mahmut Nedim Bey, Teacher of the Elementary School of the Village Kürkçüler

Özet | Abstract | Tam Metin |

Münteha Gül Akmaz  
Necati Demir: Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Tarihi Altyapısı (Kitap Değerlendirme) Ss, 181-184
Historical Background of the Middle and Eastern Black Sea Regions

Özet | Abstract | Tam Metin |

Birol İpek  
Ercan Alkaya: Kuzey Grubu Türk Lehçelerinde Edatlar Ss, 184-188


Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com