English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

25 . SayıEditör
Yahya Kemal Taştan

Editör Yardımcısı


Ankara  2010

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenYalçın Sarıkaya  
Turuncuya Veda: Ukrayna'nın Kritik Seçimi Ss, 1-10
A Farewell to the Orange: The Critical Election of Ukraine

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Önsoy  
Milletlerarası İlişkilerde Yunanlılaştırma Faaliyetlerine (Asimilasyona) İlişkin İki Örnek: Kalaşlar Ve Gagavuzlar Ss, 11-50
Two Cases Regarding Hellenization Activities through International Relations: the Kalash and the Gagauz

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlnur Mirgaliyev  
Altın Orda, Osmanlı Ve Memlüklerin Aksak Timur'a Karşı Birlik Kurma Meselesine Dair Ss, 51-57
On the Efforts to Establish an Alliance against Tamerline by the Golden Horde, Ottomans and Mameluks

Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Emre Kılıçaslan  
XVIII. Yüzyılda Tuna Demirkapısı Ve Girdaplar İdaresi Ss, 59-76
The Irongate of Danube During the XVIIIth Century and Administration of Her Eddies

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Temizkan  
Kuzey Kafkasya’da Müridizmin Kurumsallaşması ve Gazavat Ss, 77-92
Institutionalism of Muridism in the Northern Caucasus and Gazavat

Özet | Abstract | Tam Metin |

Melek Öksüz  
Girit Meselesi'nin Belirsizlik Yılları (1908-1913) Ss, 93-114
The Days of Uncertainty in the Crete Question (1908-1913)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Semra Alyılmaz  
Gürcistan Türklerinin Yeniden Yükselen Sesi: Varlık”Gazetesi Ss, 115-124
The reviving voice of Turks in Georgia: The Newspaper Varlık”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Seyfettin Altaylı  
Atasözü ve Deyimler Arasındaki Farklar Ss, 125-134
Differences between Proverbs and Idioms

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazım Elmas  
Tarık Buğra'nın Hikâye Dilinde İroni Ss, 135-143
Irony in the Narration of Tarık Buğra

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Akçakaya  
Örgütlerde Uygulanan Personel Güçlendirme Yöntemleri: Türk Kamu Yönetiminde Personel Güçlendirme Ss, 145-174
Methods of Staff Reinforcement in Organizations: Staff Reinforcement in Turkish Public Administration

Özet | Abstract | Tam Metin |

Talip Doğan  
Sadettin Özçelik-Erdoğan Boz, Siverek Merkez Ağzı (Dil İncelemesi, Metinler, Sözlük) (Kitap Değerlendirme) Ss, 175-178
Sadettin Özçelik-Erdoğan Boz, Siverek Merkez Ağzı (Dil İncelemesi, Metinler, Sözlük) (Book Reviews)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com