English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

42 . SayıEditör
Osman Karatay-Mehmet Seyfettin Erol

Editör Yardımcısı
Umut Üren

Ankara  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenErhan Akdemir  
Nato'nun Karadeniz Politikası Ss, 1-9
The Black Sea Politics of Nato

Özet | Abstract | Tam Metin |

Doç. Dr. Giray Saynur Derman&Yerkinay Ongarova Çeviren:  
Hazırlama: Ukrayna'da Siyasi Kriz Ss, 11-23
Political Crisis in Ukraine

Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Hasanoğlu  
Komünizmin Milliyetçilikle İttifakı: II. Dünya Savaşında Rus Milliyetçiliği Ss, 25-51
The Alliance of Communism with Nationalism: Russian Nationalism During the World War-II

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Aydıngün  
Sürgün, Vatana Dönüş ve Kültürel Canlanma: Kırım Tatarlarında Kültürel Melezlik Ss, 53-67
Deportation, Repatriation and Cultural Revival: Rebulding ‘Authentic’ Culture and Cultural Hybridity Among Crimean Tatars

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kevin Alan Brook  
THE GENETICS OF CRIMEAN KARAITES Ss, 69-84
THE GENETICS OF CRIMEAN KARAITES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman Polat  
Kırım’dan Bağdat’a: 1638 Bağdat Seferinde Yardımcı Kırım Kuvvetlerinin Menzil ve İaşe Organizasyonu Ss, 85-109
From Crimea to Baghdad: Range and Subsistence Organization of the Crimean Auxiliary Forces in the 1638 Baghdad Campaign

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmed Said Arbatlı  
Karaçay-Malkar Halkının Aynası: Aktamak Manzumesi Ss, 111-120
A Mirror of the Karachai-Balkar People: The Poem of Aktamak

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Karataş  
Kafkas Göçünün Mağdurları Ss, 121-130
The Victims of the Caucasian Migration

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Şahin -Cemile Şahin  
Avusturya’nın Bosna-Hersek’i İşgalinden Sonra Anadolu’ya Yapılan Boşnak Göçleri: Eskişehir Lütfiye Köyü Örneği Ss, 131-154
Bosniaks Immigration to Eskisehir After the Austrian Occupation of Bosnia-Herzegovina: The Case of the Village Lütfiye

Özet | Abstract | Tam Metin |

Naile Çevik  
Özgün Seramik Uygulamalarda Doğu Karadeniz Ahşap Mimarisinin Konstrüksiyon Özelliklerinin Bireysel Yorumları Ss, 155-165
Individual Interpretations on Construction Characteristics of Wooden Architecture of Eastern Black Sea for Unique Ceramic Applications

Özet | Abstract | Tam Metin |

Didem Çatalkılıç  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kafkasya’da İmparatorluklar Savaşı Kırım’a Giden Yolda Anapa Kalesi (1781-1801) Ss, 167-169
.....

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Şen  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Turkskie Narodı Krıma. Karaimi, Krımskie Tatarı Krımçaki, Ss, 170-173
Turkskie Narodı Krıma. Karaimi, Krımskie Tatarı Krımçaki,

Özet | Abstract | Tam Metin |

Haşim Özel  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ahıska’dan Sürgün Hatıraları Ss, 174-175
.

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Dağıdır  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Güvenç Abdal Ocaklıları Külliyatı Ss, 176-178
.

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşen Özçamkan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Mustafa Karataş, Türk Dilinde Yanış (Motif) Adları -Anadolu Sahası- Ss, 179-181
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com