English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

45 . SayıEditör
Osman Karatay-Mehmet Seyfettin Erol

Editör Yardımcısı
Umut Üren

Ankara  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenŞafak Oğuz  
NATO's Mistakes That Paved the Way for Russia-Ukraine Crisis Ss, 1-12
NATO's Mistakes That Paved the Way for Russia-Ukraine Crisis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM940
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neziha Musaoğlu  
Putin İktidarı Döneminde Rus Dış Politikasının Normatif Temelleri: "Egemen Demokrasi" Söylemi Ss, 13-41
Normative Basis of the Russian Foreign Policy Discourse durıng the Putin Period: The “Sovereign Democracy” Discourse
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM920
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muharrem Ekşi  
Rusya’nın Kamu Diplomasisi: Dış Politika Davranışlarıyla Çelişme Paradoksu Ss, 43-56
Russian Public Diplomacy: The Paradox of Contradicting with Foreign Policy Approaches
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM917
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aidarbek Amirbek - Kanat Ydyrys  
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Rusya'nın Dış Politikası'nda Avrasya Birliği Projesi Ss, 57-67
The Project of Eurasian Union in the Russian Foreign Policy in the Post-Cold War Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM929
Özet | Abstract | Tam Metin |

MURAT SARAÇLI  
Rusya Federasyonu’nun Yakın Çevre Politikası’nda Dış Rusların Yeri ve Kırım Meselesi Ss, 69-88
The Place of Ethnic Russian Population Living Outside The Russian Federation in the Near Abroad Policy of Russia and the Crimean Question
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM930
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nail Alkan  
Almanya –Rusya İlişkileri Bağlamında Ukrayna Krizi Ss, 89-103
The Crisis in Ukraine in Terms of Relations between Germany and Russia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM933
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erjada Progonati  
Rusya’nın Balkanlar Politikası Ss, 105-125
The Balkans Policy of Russia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM943
Özet | Abstract | Tam Metin |

Anıl Çağlar Erkan  
Enerji Arz Güvenliğinde Enerji Nakil Hatlarının Güzergâhlarının Önemi ve Karadeniz Ss, 127-150
Importance of Energy Transport Routes in Terms of Security of Energy Supplying and the Black Sea Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM857
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökçe Yükselen Abdurrazak Peler  
XX. Yüzyılın Başında Gönüllü Bir Türkleşme Örneği Olarak Dağıstan Ss, 151-166
Dagestan as an Example of Voluntary Turkification at the Beginnig of the 20th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM893
Özet | Abstract | Tam Metin |

ZAFER ATAR - Kurtuluş Demirkol  
Azerbaycan Topraklarında Rus – Ermeni İşbirliğine Karşı Yükselen Bir Ses: Difâi Fırkası Ss, 167-180
A Raised Voice against the Russian and Armenıan Collaboration in Azerbaijan Territories: The Difai Party
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM891
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Bayram Soy  
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan Nato Üyeliğine: Boğazlar Sorunu Ve Türkiye’nin Batı İle “İttifakı” Ss, 181-209
From the Ottoman- Russian War in 1877-1878 to the NATO Membership: The Straits Question and Turkey’s “Alliance” with the West
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM870
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacer Topaktaş  
Osmanlı Devleti’nin Doğu Avrupa Politikaları’nda Taksim Sonrası Polonya (Lehistan) Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 211-231
Revisiting the Post-Partition Poland in the East European Policies of the Ottoman Empire
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM912
Özet | Abstract | Tam Metin |

ÖMER BIYIK  
1652-53 Tarihli Şer’iye Sicili'ne Göre Temeşvar Ss, 233-251
Temeshwar According to the Court Registers Dated to 1652-53
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM913
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba Erdem  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Bırakın Şanımız Yürüsün Ss, 253-256
Bırakın Şanımız Yürüsün
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM951
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Karadeniz Araştırmaları "79. Sayı" yayınlandı

    Karadeniz Araştırmaları 78. sayı yayınlandıAdres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com