English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

22 . SayıEditör
Yahya Kemal Taştan

Editör Yardımcısı


Ankara  2009

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNihat Çelik  
Bulgaristan'daki Türk Azınlığın Siyasi Katılımı ve Halk Tepkisi Ss, 1-19
The Political Participation of Turkish Minority in Bulgaria and the Public Reaction

Özet | Abstract | Tam Metin |

Demet Ş. Acar  
Kafdağı'nın Ardında Saklı Kalan Komşuluk: Avrupa Birliği ve Güney Kafkasya Ss, 21-42
The European Union and the Southern Caucasus

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mikhail Kizilov  
İl'yaş Karaimoviç ve Timofey Khmielnitski: Aslı Olmayan Kan Davası Ss, 43-74
Eljasz Karaimowicz and Timophei Chmielnicki: Blood Feud That Never Happened (in Russian)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülin Durukan Çağrı Hamurcu  
Mobil İletişimde Pazar Yoğunlaşması: Türkiye ile Kazakistan, Kırgızistan Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan Karşılaştırması Ss, 75-86
Market Condensation in Mobile Communications

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayla Efe  
Tanzimat'ın Eyalet Reformları 1840-64: Silistre Örneği Ss, 87-113
Provincial Reforms of the Administrative Reforms in 1840-64: the Sample of Silistre

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Hakkı Demircioğlu  
Trabzonlu Bir Yerel Tarihçi: Hasan Umur Ss, 115-122
A Local Historian of Trabzon: Hasan Umur

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hulusi Yılmaz  
Nizarî İsmailîliği ve Alevilik: İki Farklı Dinî İdrakte Benzeşen Yorumlar Üzerine Değerlendirmeler Ss, 123-133
The Ismaelid Sect of the Nizarids and Alavism

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gönül Hüseyinova  
Kitab-ı Dede Korkut (KDK) Eposunda Bir Harfin “Kurban”ı Olan Metafor ve Onun Çevirileri Ss, 135-146
A Metaphor Falling Victim for a Letter in the Book of Dede Korkut

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nizamioğlu Nurlan Abbasov  
Kitab-ı Dede Korkut Destanı ve Oğuz Türklerinin İctimai-Siyasal Kuruluşu Hakkında Ss, 147-157
On the Epos of Dede Korkut and Socio-Political Formations of the Oğuz Tribes

Özet | Abstract | Tam Metin |

Serpil Ersöz  
Atilla Jorma: Oğuzcanın Karadeniz Serüveni Ss, 159-162
Atilla Jorma: The Black Sea Adventure of the Oğuz Language

Özet | Abstract | Tam Metin |

Vildan K. Gündoğdu  
Josef Blaşkoviç: Çekoslovakya’da Türklük Ss, 163-165
Josef Blaşkoviç: Turkic Relics in Czechoslovakia

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com