English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

35 . SayıEditör
Yahya Kemal Taştan

Editör Yardımcısı


Ankara  2012

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenYahya Kemal Taştan  
Aleviliğin Siyasallaşması ve Alevi Açılımı I: Tarihsel Kökler Ss, 1-18
The Politicization of Alevism and Alevi Opening I: Historical Roots

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sertif Demir  
Karadeniz'in Güvenliğini Yeniden Düşünmek Ss, 19-50
Rethinking the Black Sea Security

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şule Yüksel Özmen  
Karikatür Krizinin Türk Basınındaki Sunumu: Vakit, Posta ve Cumhuriyet Gazeteleri Örnekleminde Ss, 51-60
Representing Of Cartoon Crisis In Turkish Press: Samples Of Vakit, Cumhuriyet And Posta Dailies

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Yaylı  
Türk Belediye Sisteminde Personelin Yönetime Katılması Üzerine Bir Araştırma Ss, 61-80
A Research on Personnel Participation to Decision Making Process in Turkish Municipal System

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahar Eroğlu Yalın  
Siyasal Liderliği “Duygusal” Düşünmek: Siyasal Parti Liderlerinin Üniversite Gençliği Üzerindeki Duygusal Zekâ Algısı Ss, 81-99
Thinking Political Leadership “Emotionally”: Perceptions of University Students about the Emotional Intelligence of Political Party Leaders

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahadır Bumin Özarslan  
Dede Korkut Hikâyelerinde Egemenlik Kavramına Ait Unsurlar Ss, 101-109
Elements Regarding Sovereignty in Dede Korkut Stories

Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep Dündar  
Kıbrıs’ta Sultan Murad Han’ın Validesine (Kösem Sultan) Ait Mülk Çiftlikler Ss, 111-124
Farm Properties of Sultan Murad Han’s Mother (Kösem Sultan) in Cyprus

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Metin  
Hamdullah Suphi Tanrıöver'in Romanya Türklerinin Göçüne Dair Faaliyetleri (1931-1938) Ss, 125-143
Hamdullah Suphi Tanrıöver's Role in the Immigration of Romanian Turks (1931-1938)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan Tunç  
İsmail Gaspıralı’nın Frengistan Mektupları ve Darürrahat Müslümanları Adlı Romanlarında İdeoloji ve Kurgu İlişkisi Ss, 145-160
Relation between Ideology and Fiction in Ismail Gaspirali’s Novels of Frengistan Mektupları and Darürrahat Müslümanları

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemali Sarı Yusuf Tepeli  
Türk Kültür Coğrafyasında Yerleşme Adları: Teke Yöresi Örneği Ss, 161-179
Settlement Names In Turkısh Cultural Geography: A Sample of Teke Region

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zülfikar Bayraktar  
TÜRKİYE'NİN BALKANLARDAKİ YUMUŞAK GÜCÜ TÜRK KÜLTÜRÜ Ss, 181-189
TURKISH CULTURE: TURKEY’S SOFT POWER IN THE BALKANS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Üreten  
Amasya Müzesi’nde Sergilenen İki Buluntu Işığında Roma Dönemi’nde Amaseia: Neyi Biliyoruz? Neyi Bilmiyoruz? Ss, 191-206
Amaseia in Roma Period In the Light of Two Finding which are being Exhibited in Amasya Museum: What do We Know? What We don’t?

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Akat  
Hemşin ve Hemşinlilerde Dayanışma Faaliyetleri Ss, 207-227
Hemshin and the Solidarity Activities in Hemshinlis

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan Aktaş  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Mihály Hoppál, Avrasya’da Şamanlar (çev. Bülent Bayram–H. Şevket Çağatay Çapraz), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2012. Ss, 229-232
Mihály Hoppál, Avrasya’da Şamanlar (çev. Bülent Bayram–H. Şevket Çağatay Çapraz), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2012.

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com