English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

48 . SayıEditör
Osman Karatay-Mehmet Seyfettin Erol

Editör Yardımcısı
Umut Üren

Ankara  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNeziha Musaoğlu  
KRİZİN İLK İKİ YILINDA SURİYE KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ/ ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜNDE RUSYA Ss, 1-30
RUSSIA IN THE RESOLUTION/NON-RESOLUTION OF THE SYRIAN CRISIS DURING THE FIRST TWO YEARS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1005
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aidarbek Amirbek  
RUSYA'NIN JEOPOLİTİK VE KİMLİK KODLARI: KLÂSİK KURAMLAR ÇERÇEVESİNDE YAKIN ÇEVRE ALGISI ÖRNEĞİ Ss, 31-41
RUSSIA’S GEOPOLITICAL AND IDENTIFIABLE CODES: THE CASE OF PERCEPTION NEAR ABROAD WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CLASSICAL THEORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM928
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilal Karabulut  
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN KÜRESEL GÜVENLİKTEKİ ROLÜ VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA KARADENİZ HAVZASINDAKİ FAALİYETLERİ Ss, 43-58
THE ROLE OF UNITED NATONS IN GLOBAL SECURITY AND FACILITIES IN BLACK SEA AREA IN THE CONTEXT OF ENVIROMENTAL SECURITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1010
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Tellioğlu  
DOĞU KARADENİZ KIPÇAKLARI Ss, 59-78
THE EASTERN BLACK SEA KIPTCHAKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1003
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alper Başer  
Sadrazam Koca Yusuf Paşa’nın 1791 Seferi Esnasındaki Yazışmalarına Dair Bir Defter: (7 Temmuz 1791- 10 Ağustos 1791) Ss, 79-98
A Daftar About the Grand Vizier Koca Yusuf Pasha’s Correspondence During the 1791 Expedition: July 7 1791- August 10 1791
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM985
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlyas Üstünyer Gülnara Diasemidze  
İSTANBULLU TÜRKOLOG HİKMET CEVDETZÂDE’NİN AİLE ARŞİVİNE GÖRE GÜRCİSTAN VE RUSYA’DAKİ YAŞAMI ve TÜRKÇE ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Ss, 99-110
TURKISH TURCOLOGIST JEVDET HIKMETZADE’S LIFE ADN TURKSIH TEACHING ACTIVITIES IN GEORGIA and RUSSIA ACCORDING TO HIS FAMILY ARCHIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM999
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zehra Aslan  
DEMOKRAT PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN PERTEV SANAÇ VE SİYASİ HAYATI (1954-1961) Ss, 111-123
Hüseyin Pertev Sanaç, Trabzon Deputy of Democrat Party And His Politicial Life (1954-1961)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM945
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan Mukul  
Türkiye’de Kurulması Düşünülen Nükleer Santrallere İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Sinop Örneklemi) Ss, 125-142
Review of the Opinions of Teaching Staff Concerning the Nuclear Power Plants Planned to Be Built in Turkey (Sample of Sinop)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM900
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Çetin  
GELENEKSEL SAKARYA EVLERİNDE BEZEME Ss, 143-164
Decoration in Traditional Sakarya Houses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM950
Özet | Abstract | Tam Metin |

Amir Khalilzadeh -  
İranda Kullanılan Azerbaycan Türkçesinin Ağızlarındaki Uyumsuzluk üzerine bir Değerlendirme Ss, 165-174
The Study of the Violations of Vowel Harmony (Disharmony) in the Dialects of Azerbaijan Turkish in Iran
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM897
Özet | Abstract | Tam Metin |

Didem Çatalkılıç  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kafkas Atlantisi 300 Yıl Süren Savaş Ss, 175-177
....
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM987
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasip Saygılı  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kırım Harbinde Silistre Müdafaası 1853-1854 Tuna Seferi Ss, 178-181

Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1004
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre Saral  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Árpád Hornyák - Macar-Yugoslav Diplomatik İlişkileri 1918-1927 Ss, 182-186
Árpád Hornyák - Hungarian-Yugoslav Diplomatic Relations 1918-1927
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1012
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif Serra Çiçek  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ardanuç Şavşat ve Posof'tan Halk Hikayeleri ve Masallar Ss, 187-188
Ardanuç Şavşat ve Posof'tan Halk Hikayeleri ve Masallar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1025
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan Acar  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Wilhelm Barthold, Uluğ Beg ve Zamanı Ss, 189-196
Wilhelm Barthold, Uluğ Beg ve Zamanı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1026
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com