English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

32 . SayıEditör
Yahya Kemal Taştan

Editör Yardımcısı


Ankara  2012

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenBilgehan Atsız Gökdağ  
Balkanlar: Etnik Karmaşanın Dilsel Boyutları Ss, 1-27
The Balkans: Linguistic Dimensions of the Ethnic Chaos

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Okur  
The Times Gazetesine Göre Makedonya Sorunu (1918-1945) Ss, 29-44
Macedonia Question According to The Times (1918-1945)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sonel Bosnalı  
Dil Edimi Açısından Halaççanın Konumu Ss, 45-67
Position of Khalaj Language in Terms of Performance

Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Said Arbatlı Ali Erol  
Kaysın Kuliyev'in Şiirlerinde Vatan Kavramı Ss, 69-79
The Concept of Homeland in Poems of Kaisyn Kuliyev

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadık Fatih Torun  
Osmanlı Taşra İdaresinin Yeniden Yapılanma Süreci (1842-1876) Ss, 81-97
Reorganization of the Ottoman Province Administration (1842-1876)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Barış Metin  
Veled Çelebi’nin Türk Milliyetçiliğinin Doğuş Ve Gelişme Sürecindeki Yeri Ve Türk Diline Dair Çalışmaları Ss, 99-122
The Position of Veled Çelebi in the process of rise and development of Turkish nationalism and studies on the Turkish languge

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Acehan  
Sürgünle Gelen Aşk Ss, 123-135
Love Came with Exile

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Şenel  
Bilinçaltına Dayalı Etnik Küfürler Ss, 137-154
Subconscious Ethnic Swearwords

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Göçer  
Türkçe Öğretiminde Çalışma Yapraklarının Kullanılmasına Yönelik Aday Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi Ss, 155-170
The Assessment of Usage of Worksheets in Turkish Education According to the Opinions of the Student Teachers

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Akçakaya  
Kamu Sektöründe Performans Yönetimi ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Ss, 171-202
Performance Management in Public Sector And Practice Problems

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muvaffak Duranlı  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Petr Simon Pallas’ın Rusya Seyahati Ss, 203-212
Petr Simon Pallas’ın Rusya Seyahati

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com