English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

41 . Sayı



Editör
Osman Karatay-Mehmet Seyfettin Erol

Editör Yardımcısı
Umut Üren

Ankara  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden



Mehmet Seyfettin Erol  
“Ukrayna-Kırım Krizi” Ya da “İkinci Yalta Süreci” Ss, 1-14
The Ukraine-Crimea Crisis or the Second Yalta Process

Özet | Abstract | Tam Metin |

Oktay Bingöl  
Ukrayna Krizinin Ulusal, Bölgesel-Küresel Bağlamı ve Gelecek Öngörüleri Ss, 15-38
National and Regional-Global Context of the Crisis in Ukraıne and Perspectives for Future

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Servet Öncü  
Türkiye ve Ukrayna İlişkilerinin Başlaması ve İlk Yılları Üzerine Genel Bir Bakış (1991-1994) Ss, 39-60
Commencement of Turkey-Ukraine Relations and an Overview of the First Years (1991-1994)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan Akdemir  
Avrupa Birliği’nin Ukrayna Politikası: Eski Komşu Mu? Yeni Aday Mı? Ss, 61-75
The Ukrainian Policy of the EU: Previous Neighbor or New Candidate?

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yelda Demirağ  
The European Union's Black Sea Policy: In Light of Recent Developments Ss, 76-86
The European Union's Black Sea Policy: In Light of Recent Developments

Özet | Abstract | Tam Metin |

Göktürk Tüysüzoğlu  
Karadeniz Havzası'ndaki Çatışma Gerçekliğinin Güvenlikleştirme Yaklaşımı Çerçevesinde Anlamlandırılması Ss, 87-109
Making Sense of the Reality of Conflict in the Black Sea Basin Within the Context of the Theory of Securitization

Özet | Abstract | Tam Metin |

Dünya Başol (Çıkuan) -  
Volgograd Saldırıları, Soçi Olimpiyatları ve Kafkasya Ss, 110-126
The Volgograd Attacks, Sochi Olympics and the Caucasus

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lokman Erdemir  
Rusya’da Esir Bir Zâbit Vekili ve Esaret Günlüğü: Hafız Şaban Efendi Ss, 127-146
A Captivated Ottoman Officer in Russia: Hafız Şaban and His Captivity Diaries

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Özdağ  
Son Sadrazamlardan Hüseyin Hilmi Paşa Hakkında Bir Değerlendirme (1855-1923) Ss, 147-159
An Evaluation of Hüseyin Hilmi Paşa, One of the Last Grand Viziers (1855-1923)

Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Etem Çakır - Selçuk Demir  
XVII. Yüzyılın Ortalarına Doğru Kelkid Kazası Ss, 160-179
The District of Kelkid in the Mid-17th Century

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Bayar  
Şebinkarahisar Yöresinde Ziyaret Yerleri ile İlgili İnanç ve Uygulamalar Ss, 180-207
Believes and Costumes Concerning Sacred Places in the Şebinkarahisar District

Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk Doğan  
Temettuat Defterlerine Göre Tanzimat Döneminde Bir Trakya Kasabası: Pınarhisar- Pınarhisar Ss, 208-225
Pınarhisar: A Thracian Town According to the Tanzimat Era Temettuat Records

Özet | Abstract | Tam Metin |

Behice Varışoğlu - İzzet ŞEREF- Mehmet GEDİK- İsa YILMAZ  
Deyim ve Atasözlerinin Öğretilmesinde Görsel Bir Araç Olarak Karikatürlerin Başarıya Etkisi Ss, 226-242
The Effect of Cartoons as a Visual Tool in the Success of Teaching Idioms and Proverbs

Özet | Abstract | Tam Metin |

İvan Pavlii  
СПЕЦИФИКА СИНТАКСИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В СЛАВЯНО-ТЮРКСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ (НА МАТЕРИАЛЕ УКРАИНСКО-АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ПЕРЕВОДА) Ss, 243-249
Peculiarities of Syntactic Transformations in Translating Complex Sentences in Slavic-Turkic Literary Translations (Based on the Material of Ukrainian-Azerbaijani Translation)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muvaffak Duranlı  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Opisanie Çernogo Morya, Egeyskogo Arhipelaga i Osmanskogo Flota Ss, 250-254
Description of the Blacksea, Aegean Archipelago and Ottoman Fleet

Özet | Abstract | Tam Metin |

Didem Çatalkılıç  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Seyahatü’l Kübra Ss, 255-259
Seyahatü’l Kübra

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.



Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com