English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

51 . SayıEditör
Osman Karatay-Mehmet Seyfettin Erol

Editör Yardımcısı


Ankara  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenİBRAHİM KAMİL -  
I. BALKAN SAVAŞI VE BULGAR ORDUSUNDA ERMENİ BÖLÜĞÜ Ss, 1-18
AN ARMENIAN VOLONTEER TROOP IN THE BULGARIAN ARMY DURİNG THE FIRST BALKAN WAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1092
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taha Niyazi Karaca  
Osmanlı Devleti’nin Balkanlardan Çekilme Sürecinde Panslavist Bir Propagandacı: Olga Novikoff (Novikova) Ss, 19-35
A Panslavist Propagandist During Withdrawal Process of Ottoman State From Balkans: Olga Novikoff (Novikova)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1076
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çiğdem SÜTÇÜ Hilal Zengin  
BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN MANİ SÖYLEME GELENEĞİ* Ss, 37-49
MANİ NARRATING TRADITION OF BULGARIAN TURKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1059
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rüştü ILGAR Leman İNCEDERE  
TÜRKİYE VE BULGARİSTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN OKULLAŞMA AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ Ss, 51-74
-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1060
Özet | Abstract | Tam Metin |

Göktürk Tüysüzoğlu  
BOSNA-HERSEK ÇÖKÜŞ HALİNDE OLAN BİR DEVLET Mİ? Ss, 75-100
BOSNIA-HERZEGOVINA, A FAILING STATE?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1095
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir Caner Doğan Mürşit RECEPOĞLU  
ROMANYA’DA NEO-LİBERAL GELİŞMELERE BAĞLI DEMOKRATİKLEŞME REFORMLARI: ROMANYA OMBUDSMANI ÖRNEĞİ Ss, 101-112
DEMOCRATIZATION REFORMS LINKED TO NEO-LIBERAL DEVELOPMENTS IN ROMANIA: THE CASE OF ROMANIA OMBUDSMAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1024
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramin Sadigov  
RUS İÇ SAVAŞI’NDAN SONRA TÜRKİYE’YE SIĞINAN GÖÇMENLERİN GELİBOLU GÜNLERİ Ss, 113-128
GELİBOLU DAYS OF İMMİGRANTS WHO CAME TO TURKEY AFTER RUSSİAN CİVİL WAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1041
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seyyal Körpe  
18. VE 19. Y.Y. POLONYA’SINDA SOYLU YAŞANTISI VE KÜLTÜRÜ Ss, 129-148
THE NOBLE LIFE AND THE CULTURE IN 18.TH. AND 19.TH. CENTURY OF POLAND
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1033
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Kaan Çalen  
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI BAĞLAMINDA YUSUF AKÇURA’DAN BİR TARİH YORUMU: “TÜRKLERİN, CERMENLERİN VE SLAVLARIN MÜNÂSEBÂT-I TÂRİHİYYELERİ” Ss, 149-170
AN INTERPRETATION OF HISTORY FROM YUSUF AKÇURA IN THE CONTEXT OF THE FIRST WORLD WAR: HISTORICAL RELATIONS OF TURKS, GERMANS AND SLAVES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1068
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zehra Aslan  
TÜRK-RUS İLİŞKİLERİ EKSENİNDE TÜRKİYE’DE İKTİDARLARIN “SOL” ALGISI (1923-1960) Ss, 171-190
“LEFT” PERCEPTION OF TURKISH GOVERNMENTS WITHIN THE SCOPE OF TURKISH-RUSSIAN RELATIONS (1923-1960)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1036
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şir Muhammed DUALI Yok  
UKRAYNA KRİZİNİN DİNİ TEMELLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 191-206
AN EVALUATION ON RELIGIOUS FOUNDATIONS OF THE CRISIS ON UKRAINE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1072
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şafak Oğuz  
UKRAYNA KRİZİ VE YENİ NATO Ss, 207-221
UKRAINIAN CRISIS AND THE NEW NATO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1089
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ufuk Tavkul  
KIRIM-KAFKASYA İLİŞKİLERİNDE “ATALIK” KURUMUNUN KÖKENİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER Ss, 223-232
Evaluations on the Origin of “Fatherhood (Atalık) Institution” in Crimea-Caucasus Relationships
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1078
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KANLIDERE  
Kırım Tatarlarının Tarihî Miraslarını Yeniden İnşa Çabaları Ss, 233-243
Crimean Tatars’ Efforts to Revive Their Historical Heritage
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1107
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kamelya Keskin -  
KIRIM'IN SEMBOL ŞAHSİYETLERİNDEN:GERÇEKLE KURGU ARASINDA ALİM AZAMATOĞLU Ss, 245-257
FIGURES OF THE CRIMEA’S SYMBOL: BETWEEN REALITY AND FICTION ALIM AZAMATOGLU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1075
Özet | Abstract | Tam Metin |

Servet KARÇIĞA  
DEDE KORKUT KİTABI’NDA ALPLIK KAVRAMI VE ALP TİPİ İNSANLARIN ÖZELLİKLERİ Ss, 259-272
BRAVERY CONCEPT AND CHARACTERİSTİCS OF BRAVE MEN İN DEDE KORKUT BOOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1063
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sagıp ATLI  
ERZİNCAN-KEMALİYE (EĞİN) SIRA GEZME SOHBET TOPLANTILARI VE “EĞİN FASIL GRUBU” Ss, 273-300
ERZİNCAN-KEMALİYE (EĞİN) SIRA GEZME SOHBET MEETINGS and ‘’ EĞİN FASIL GROUP’’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1047
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rafet Metin  
XV-XVI. YÜZYILLARDA KIRŞEHİR’DE BULUNAN KONAR-GÖÇER GRUPLAR Ss, 301-316
RESIDED MIGRANT-SETTLER GROUPS IN KIRŞEHİR IN 15. AND 16. CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1083
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Arslan  
KARADENİZ’İN İNCİSİ SAMSUN’UN, CANİK İLÇESİNİN DEMOGRAFİK YAPISININ SOSYOLOJİK TAHLİLİ Ss, 317-335
Sociological Analysis of the Demographic Structure of Samsun-Canik
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1044
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem Uncu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kitap Değerlendirme (Kırım Dramı - Prof. Dr. Kemal Özcan) Ss, 337-340
Book Review (Drama of Crimea - Prof. Dr. Kemal Ozcan)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1130
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şaziye Dinçer Bahadır  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: “Yukarı Arpaçayı Boylarının Söz Varlığı I Kalıp Sözler (Deyimler, Atasözleri, Darbımeseller, Kargışlar ve Alkışlar)” Üzerine Ss, 341-343
“I. Pattern words of Yukarı Arpaçayı Tribes on (Expressions, Proverbs, Proverbial, Curses and Prays”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1113
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Üreten  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Anadolu'da Romalılar 5 - Batı Anadolu'nun İç Tarafındaki Uyruk Topluluklar Ss, 344-347
Anadolu'da Romalılar 5 - Batı Anadolu'nun İç Tarafındaki Uyruk Topluluklar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1077
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Kirman  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Miloš K. Vojinović, Stotinu godina od iseljavanja Muslimana iz Crne Gore za Tursku 1914-2014 Ss, 348-349
Miloš K. Vojinović, Stotinu godina od iseljavanja Muslimana iz Crne Gore za Tursku 1914-2014
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1144
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com