English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

56 . SayıEditör
Osman Karatay - M. Seyfettin Erol

Editör Yardımcısı


Ankara  

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEsat Pınarbaşı  
Sosyal Dışlanma Kavramı Ekseninde Sosyo-Politik Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi: Hopa Örneği Ss, 1-23
The Analysis of Socio-Political Attitudes and Behaviours around the axis of the concept of Social Exclusion: The Case of Hopa
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1258
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlknur BEYAZ ÖZBEY  
Lomlarda Kimlik, Kültür ve Sosyal Değişme: Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli Örnekleri Ss, 25-52
Identity, Culture and Social Change in Loms: The Examples of Ardanuç, Şavşat and Yusufeli
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1259
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şennur ERKOCA  
Hopa’da Sosyal Ve Dini Hayat: Lazlar ve Hemşinliler Örneği Ss, 53-71
Social and Religious Life İn Hopa: Example of Laz and Hemshin People
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1263
Özet | Abstract | Tam Metin |

Öznur Yılmaz  
Hopa’nın Şair Ceketli Çocuğu Kazım Koyuncu ve Karadeniz Rock Ss, 73-82
Hopa’s Poet Jacketed Child Kazım Koyuncu and BlackSea Rock
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1260
Özet | Abstract | Tam Metin |

FİKRET SÖZBİLİR  
Yetişme Sürecinde Ailenin Tutumu, Mesleki Yeterlilik ve Yenilikçiliğin Girişimcilik Potansiyeli Üzerindeki Etkisine Bölgesel Farklılıklar Açısından Bir Bakış: Artvin ve Kahramanmaraş Karşılaştırması Ss, 83-104
The Impact of Family’s Attitude During Upbringing, Vocational Competence and Innovation on Entrepreneurship Potential From the Perspective of Regional Dıfferences: A Comparison of Artvin and Kahramanmaraş
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1252
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kerem Özbey  
Göç, Çalışma Hayatı ve Toplumsal Cinsiyet: Karşılaştırmalı Perspektiften Hopa'da Yerli ve Kayıtdışı Kadın İşgücü Ss, 105-121
Migration, Working Life and Gender: Domestic and Unregistered Labor of Woman in Hopa Comparative Perspective
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1256
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aynur Çepnioğlu  
Maden Fabrikasında Çalışan İşçilerin Aile Hayatı: Murgul Örneği Ss, 123-134
Family Life of Workers of Mine Factory: Murgul Case
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1271
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinem Gözde Beşballı Zeynep Öztürk  
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrencilerinin Harcamalarının Artvin Ekonomisine Katkısı Ss, 135-157
Contribution of The Student Expenditures of Artvin Coruh University to Artvin Economy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1267
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Cengiz Kayış  
Aktör İlişkilerağı Kuramı Ve Barajlar: Yusufeli Barajı Örneği Ss, 159-183
Actor-Network Theory and Dams: Case of Yusufeli Dam
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1266
Özet | Abstract | Tam Metin |

ESİN ACAR  
Artvin İlinin Hidroelektrik Santraller Bakımından Değerlendirilmesi Ss, 185-199
Evaluation of Artvin in terms of Hydroelectric Power Plants
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1255
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağrı Eryılmaz  
Mağdurların Gözünden 2015 Hopa Sel Felaketi Ss, 201-220
2015 Hopa Flood Disaster: Victim Perspective
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1265
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Kutay AYTUĞ -Mahshid MIKAEILI  
AB Turizm Politikaları Çerçevesinde Artvin İli’nin Sürdürülebilir Turizm Potansiyeli Ss, 221-238
Sustainable Tourism Potential of Artvin Province in the Framework of EU Tourism Policies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1275
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mutlu Kahraman  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Complexity of Interaction along the Eurasian Steppe Zone in the first Millennium CE. Bonn Contributions to Asian Archaeology, Volume 7 Ss, 239-248
Complexity of Interaction along the Eurasian Steppe Zone in the first Millennium CE. Bonn Contributions to Asian Archaeology, Volume 7
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1264
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgay Kabak  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Bağdat’tan Görele’ye Mektuplar (Esir Abdülhamid’in Anıları 1895-1966) Ss, 249-251
Letters From the Baghdad (Abdülhamid's Memories 1895-1966)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1276
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com