English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

59 . SayıEditör
Osman Karatay - Yaşar Şimşek

Editör Yardımcısı


Ankara  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenUtku Yapıcı  
Gorbaçov, Yeltsin ve Putin/Medvedev Yönetimlerinin Bir Dış Politika Aracı Olarak Katın Katliamı Söylemi Ss, 1-33
Katyn Massacre Discourse as a Foreign Policy Tool of Gorbachev, Yeltsin and Putin/Medvedev Administrations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1313
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Öğün Murat Aslan  
Cementing State Authority: Soviet Education Case Ss, 34-47
Cementing State Authority: Soviet Education Case
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1353
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramin Sadigov  
Çar I. Aleksandr Döneminde Rusya’nın Azerbaycan’da İşgalcilik Siyaseti Ss, 48-82
Occupational Politics of Russian in Azerbaijan During I. Alexander Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1312
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahir ASLAN  
Rusya’nın Bir Karadeniz Devleti Olması Sürecinde Grigoriy Aleksandroviç Potemkin 1768-1791 Ss, 83-105
Grigoriy Alexandrovich Potemkin in the Process of Russia Becoming a Black Sea State 1768-1791
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1315
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent Erdil  
Yeni Güç Savaşlarının Yeni Karadeniz Stratejileri Ss, 106-136
New Black Sea Strategies of New Power Wars
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1347
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halit Burak Uyaniker  
Kırım Sorunundan Donbas Savaşına Rusya-Ukrayna Uzlaşmazlığı Ss, 137-168
Russian-Ukraine Conflict from Crimean Problem to Donbas War
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1280
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmigül Çetin  
Osmanlı Kaynaklarına Göre Yunanistan’ın I. Dünya Savaşı’na Girişi Ss, 169-204
Entrance of Greece Into The World War I According to Ottoman Sources
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1348
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zemzem Yücetürk  
İlk Vilayet Salnamesi Olan 1283 (1866-1867) Tarihli Salnameye Göre Bosna’nın İdarî Yapısı Ss, 205-231
Administrative Structure Of The Bosnia By The Bosnia Annual That First Annual Of Province Date Of 1283 (1866-1867)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1332
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Saraç  
Sicil-i Ahval Kayıtlarına Göre Osmanlı Bürokrasisinde İstihdam Edilen Kayseri Doğumlu Gayrimüslim Devlet Adamları (1839-1883) Ss, 232-260
According to Sicil-i Ahvâl Records Non-Muslim Statesmen Who Born In Kayseri Employad In The Ottoman Bureaucracy (1839-1883)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1327
Özet | Abstract | Tam Metin |

Atıf AKGÜN  
Modern Gagauz Edebiyatında İlk Roman: “Uzun Kervan” (Bir Tahlil Denemesi) Ss, 261-290
The Very First Novel in Modern Gagauz Literature: “Uzun Kervan” (An Essay to Analyze)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1324
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol Topal  
Giresun Eynesil Ağzından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar Ss, 291-296
Contributions to the Compied Dictionary from Giresun Eynesil's Dialect
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1333
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vügar Sultanzade -  
Atebetü’l-Hakâyık’ta Bir Emir Eki Ss, 297-305
An Imperative Suffix In Atebetü'l-Hakayık
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1351
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan Hirik  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Editör: Özge Can, Dilbilim Kuramları, İki Düzlem Beş Kuram, İstanbul, 2018, İthaki Yayınları, 382 sayfa ISBN: 978-605-375-809-9 Ss, 306-311
Editör: Özge Can, Dilbilim Kuramları, İki Düzlem Beş Kuram, İstanbul, 2018, İthaki Yayınları, 382 sayfa ISBN: 978-605-375-809-9
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1358
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Karataş  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: AKAR, Ali (2018). Oğuzların Dili Eski Anadolu Türkçesine Giriş, İstanbul: Ötüken Yayınları, ISBN 978-605-155-718-2, 335 Sayfa Ss, 312-319
AKAR, Ali (2018). Oğuzların Dili Eski Anadolu Türkçesine Giriş, İstanbul: Ötüken Yayınları, ISBN 978-605-155-718-2, 335 Sayfa
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1360
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Üreten  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Latince Deyişler ya da Yaşamın Renkleri Ss, 325-332
Latince Deyişler ya da Yaşamın Renkleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1345
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com