English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

63 . SayıEditör
Prof. Dr. Osman KARATAY - Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ŞİMŞEK

Editör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Umut ÜREN - Dr. Hanife ALKAN ATAMAN - Dr. Abdullah MERT

Ankara  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMusa Yavuz Alptekin Hasan Amanet  
Trabzon’da Vatansever Olmak: Yerel, Bölgesel ve Ulusal Boyutların Karşılaştırmalı Analizi Ss, 375-400
Becoming a Patriot in Trabzon: Comparative Analysis of Local, Regional and National Dimensions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1467
Özet | Abstract | Tam Metin |

ŞEREF ÇETİNKAYA Ahmet Öztürk  
2006-2009 Doğal Gaz Krizleri Sürecinde Türkiye’nin ‘Güvenilir Güzergâh’ Tezinin Enerji Güvenliği Bağlamında Değerlendirilmesi Ss, 401-415
The Evaluation of Turkey’s ‘Reliable Route’ Thesis in the Context of Energy Security During 2006-2009 Natural Gas Crisis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1478
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ibragim KHASANOV Selim KURT  
Güvenlikleştirme Kuramı Açısından Transdinyester Sorunu Ss, 417-434
The Transdnistria Conflict in Terms of Securitizatıon Theory
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1481
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Tekek  
Salisbury Vakası (Sergei Skripal) Sonrası İngiltere ve Rusya Yanlısı Söylemler İle Tarafsız Söylemlerin Analizleri Üzerinden İngiltere-Rusya İlişkilerinin Günceli Ss, 434-454
The Current of England-Russia Relationships on the Analyzes of Discussions with the United Kingdom and the Russia After Salisbury Case (Sergey Skripal)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1470
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma İNCE  
Selahaddin Eyyubî’nin İslam Birliğini Kurma Çabaları Ss, 455-466
Selahaddin Eyyubi’s Efforts to Establish Islamic Unity
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1485
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taleh Halilov  
Nahçıvan'da Pedagojik Eğitimin Gelişiminde Ordubad İlkokulu’nun Rolü Ss, 467-474
The Role of Ordubad Primary School in the Development of Pedagogical Education in Nakhchivan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1424
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hanife Alkan Ataman  
Yanı Yapon Muhbiri Dergisi’nin 15. Sayısına Göre Japonya’da Yaşayan Tatar Türklerinin Türkiye’deki Harf Devrimi Konusundaki Görüşleri Ss, 475-495
Opinions Of Tatar Turkish People Living In Japan On Alphabet Reform In Turkey Accordıng To 15th Issue Of Journal Of Yanı Yapon Muhbiri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1487
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek Ergönenç Akbaba Nükran Erbaş  
Karadeniz Türkülerinde Alkış Ss, 497-529
Alkis (Blessing) in the Turkish Folk Songs of Black Sea Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1477
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacer Tokyürek  
Eski Uygur Türkçesi Budist Metinlerinde 108 Sayısı Ss, 531-540
108 Number in the Old Uyghur Buddhist Texts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1474
Özet | Abstract | Tam Metin |

Damlanur KÜÇÜKYILDIZ  
Süleyman Kazmaz’ın Halk Kültürüyle İlgili Görüş ve Önerileri Ss, 541-551
Süleyman Kazmaz's Opinions and Suggestions on Folk Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1460
Özet | Abstract | Tam Metin |

zehra gençel efe  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kayıp Aydınlanma Arap Fetihlerinden Timur’a Orta Asya’nın Altın Çağı Ss, 553-555

Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1484
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar Şimşek  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: British Library OR 9515’teki Türkçe Kur’an Tercümesi (Giriş-Metin-Notlar-Dizin) Ss, 557-560
British Library OR 9515’teki Türkçe Kur’an Tercümesi (Giriş-Metin-Notlar-Dizin)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1486
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com