English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

64 . SayıEditör
Prof. Dr. Osman KARATAY - Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ŞİMŞEK

Editör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Umut ÜREN - Dr. Hanife ALKAN ATAMAN - Dr. Abdullah MERT

Ankara  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFatma Didem Ekinci  
Bosna-Hersek'te Devlet İnşası Anlaşmazlığında Enerji Güvenliğini Kavramak: Arafta Bir Bosna-Hersek Mi? Ss, 561-584
Construing Energy Security in the State Building Imbroglio in Bosnia-Herzegovina:Bosnia-Herzegovina in Limbo?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1507
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yalçın Sarıkaya  
Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü İlişkilerinin Savunma İşbirliği Boyutu Ss, 585-597
The Defense Dimension of Turkey-Georgia-Azerbaijan Trilateral Relations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1512
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Yasin Şafak  
İki On Yıllık Dönemde Türkiye’nin Gürcistan Siyasetindeki Olumlu Tablo Ss, 599-606
The Positive Picture of Turkey's Policy Towards Georgia within the Last Two Decades
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1473
Özet | Abstract | Tam Metin |

Buket Elmas  
Gürcistan'da Yeni Bir Kaos Çıkar Mı? Ss, 607-618
Is Georgia to Wait for a New Chaos?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1475
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül ÖZTÜRK ÇİLİNGİR  
Orta Çağda Kırım ve Çevresinin Önemi Üzerine Ss, 619-628
On the Importance of the Crimea and Arounds in the Middle Age
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1505
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şekip Aktay  
Rus Kişiadbiliminde Yeni Bir Adlandırma Sistemi: Sovyet Ekolü Ss, 629-645
A New Naming System in Russian Antroponymy: The Soviet Ecole
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1511
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salim KÜÇÜK  
Sözlük Birim Bir Unsur Olarak Türkçede Organ Adlarına Dayalı Ölçü Adları Ss, 647-669
Glossary Unit Names Based on Organ Names in Turkish as an Element of Meter
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1491
Özet | Abstract | Tam Metin |

Engin GÖKÇÜR  
Türkmen Türkçesinde Tabu ve Örtmeceye Dayalı Söz Varlığı Ss, 671-684
On Vocabulary Based on Taboo and Euphemism in Turkmen Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1494
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut Sarıkaya  
“DELLEK” Kelimesinin Azerbaycan Türkçesindeki Anlam Boyutları ve Anadolu'daki Karşılığı Üzerine Ss, 685-693
"DELLEK" Word on the Meaning Dimensions of Azerbaijan Turkish and the Provision in Anatolia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1503
Özet | Abstract | Tam Metin |

Talip Doğan  
Halaç Türkçesinde Sıfat-Fiil Eki -GXlX ~ -KXlX Üzerine Ss, 695-709
On Participle Suffix -GXlX ~ -KXlX in Khalaj
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1499
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacer Tokyürek -  
Eski Uygurcada Cundi Buddha'nın Tasviri Ss, 711-723
The Portrait of Cundi Buddha in Old Uyghur
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1504
Özet | Abstract | Tam Metin |

MAHMUT BOLAT  
Fikir ve Sanat Eserleri ile İlgili Yasal Düzenlemeler ve 1951 Tarihli “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”nun Kabulü Ss, 725-742
Legislative Regulations for Intellectual and Artistic Works and Adoption of the “Law on Intellectual and Artistic Works” Dated 1951
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1510
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hilal Akça -  
Ayın En Çıplak Günü'nde Kadın ve Erkek İlişkisinde Anima Arketipinin Yansımaları Ss, 743-757
Reflections of Anima Archetype in Women and Men Relations on the Most Bare Day of Month
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1506
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berrak Taranç  
İzmir Kent Kültürü İçinde Makedon Müziği ile Tapani Orkestralarının Yeri ve Önemi Ss, 759-771
The Importance of Macedonic Music and Tapani Orchestras in İzmir City Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1498
Özet | Abstract | Tam Metin |

Humayun BEGZAD Çeviren: Humayun BEGZAD  
Hazırlama: Afganistan'da ve Türkiye'de Yükseköğretimde Din Eğitiminin Karşılaştırılması Ss, 773-781
Comparasion of Higher Education in Turkey and Religious Edication in Afghanistan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1492
Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda Arslan Bilgin  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Pozitivizmin Türkiye’ye Girişi Ss, 783-784
Pozitivizmin Türkiye’ye Girişi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1496
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com