English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

71 . SayıEditör
Prof. Dr. Osman KARATAY - Doç. Dr. Yaşar ŞİMŞEK

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Erkan HİRİK - Dr. Öğr. Üyesi Hanife ALKAN ATAMAN - Dr. Abdullah MERT

Giresun  2021

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAlaeddin Yalçınkaya Yasir Rashid  
Orta Asya'da Dış Politika ve Enerji Güvenliği İlişkisi: Kazakistan Örneği Ss, 491-514
Relationships Between Foreign Policy and Energy Security in Central Asia: A Case Study of Kazakhstan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1757
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mesut Şöhret  
Siyasal Terörizm ve Dinin Araçsallaştırılması Ss, 515-534
Political Terrorism and the Instrumentalization of Religion
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1780
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kürşat Korkmaz  
Sırp Milliyetçiliğinin Kuramsal Temelleri Ss, 535-546
The Theoretical Fundamentals of the Serbian Nationalism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1768
Özet | Abstract | Tam Metin |

Furkan Fahri Altıntaş  
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’ne Üye Ülkelerin İnovasyon Performanslarının Critic Tabanlı Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile İncelenmesi Ss, 547-570
An Investigation on the Innovation Performances of the Member Countries of the Black Sea Economic Cooperation Organization with the Critic-Based Gray Relative Analysis Method
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1741
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz Özgün  
Koronavirüs Salgınının Belediye Hizmetlerine Etkisi: Trabzon Örneği Ss, 571-589
The Impact of the Coronavirus Outbreak on Municipal Services: The Case of Trabzon
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1734
Özet | Abstract | Tam Metin |

Furkan Kaya  
İkinci Dünya Savaşına Kadar Türk Boğazları Jeopolitiği Ss, 591-611
Geopolitics of the Turkish Straits Until the Second World War
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1776
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferdi Çiftçioğlu Erika Verešová  
93 Harbi’nde Macarların Osmanlı Devleti’ne Desteği Ss, 613-626
Support of the Hungarians to the Ottoman State During the Turko-Russian War in 1876-1878
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1767
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Emre Tekinsoy  
İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde İttihatçıların Millî Bir Vapur İşletmesi Kurmaya Yönelik Teşebbüsü: İttihâd Seyr u Sefâ’in Anonim Şirket-i Osmâniyesi Ss, 627-651
The Initiative of the Unionists to Found A National Ferry Company in the Second Constitutional Era: The Ottoman Incorporated Company of İttihâd Seyr u Sefâ’in
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1784
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilal Tunç Erdal Çelik  
Türkiye’de Yapılan Halkoylamaları ve Bunların Ağrı’daki Yansımaları Ss, 653-670
Referendums in Turkey and Their Reflections in Ağrı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1716
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nedime Aslı Şirin  
Toplumsal Bellekte Sürgün: Ahıska Türkleri Örneği Ss, 671-688
Exile in Collective Memory: The Case of the Ahıska Turks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1774
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zekiye Tunç  
Edigey Destanında Vatan Teması (Tatar ve Başkurt Varyantlarına Göre) Ss, 689-715
The Theme of Homeland in the Epic of Edigey (According to the Bashkir and Tatar Variants)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1765
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Emre Karasu  
Komana Örneği Üzerinden Anadolu Selçuklu Dönemi Kırım Seramik Ticareti ve Usta Göç Hareketliliği Ss, 717-733
Crimean Ceramic Trade During the Anatolian Seljuk Period and the Craftsmen Migration Mobility on the Example of Komana
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1744
Özet | Abstract | Tam Metin |

Büşra Akbulut Gönül Erdem Nas  
Türkçe Öğrenen Boşnak Konuşurlarının Türkçe Ünlü Üretimi Ss, 735-762
Turkish Vowels Production of Bosnian Speakers Learning Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1798
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ece Serrican Kabalcı  
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanlarında Baykuş Ss, 763-774
Owl in the Novels of Hüseyin Rahmi Gürpınar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1747
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tayfun Haykır  
Hikâye ve Şiirin “Gölge”sinde Cahit Sıtkı’nın “Abbas”ı” Ss, 775-786
Cahit Sıtkı's “Abbas” in the Shadow of the Story and Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1792
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamdi Mutlu Şerife ÖZER  
Amasya Halkevi Yayın Organı: Yeşilırmak Dergisi Üzerine Bir İnceleme (1938-1939) Ss, 787-800
A Review on the Yeşilırmak Magazine (1938-1939) A Publication of the Amasya Community Center
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1760
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Ferhat Özkan  
Osmanlı Türkçesinde Arapça ve Farsça Kökenli Duygu Sözcükleri Ss, 801-825
Arabic and Persian Emotion Words of Ottoman Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1785
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz Demiröz  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Temizliğin Türkçesi Ss, 827-828
Temizliğin Türkçesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1782
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com