English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

70 . SayıEditör
Prof. Dr. Osman KARATAY - Doç. Dr. Yaşar ŞİMŞEK

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Erkan HİRİK - Dr. Öğr. Üyesi Hanife ALKAN ATAMAN - Dr. Abdullah MERT

Giresun  2021

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNevzat Torun  
Sovyet Milliyet Politikası: Abhazya ve Güney Osetya'daki Etnik Çatışma Üzerindeki Etkisi Ss, 245-263
Soviet Nationality Policy: Impact on Ethnic Conflict in Abkhazia and South Ossetia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1726
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Efe  
II. Meşrutiyet Döneminde Ordunun Sağlık Hizmetlerini Yapılandırma Çabaları Ss, 265-281
Restructuring Health Services in the Ottoman Army During the Second Constitution Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1688
Özet | Abstract | Tam Metin |

Banu Yılmaz  
XIX. Yüzyıl Sonlarında Osmanlı Devleti’nde Tev’em Maaşı (Trabzon Vilayeti Örneği) Ss, 283-296
The Tev'em Salary in the Ottoman Empire at the End of the 19th Century (The Case of Trabzon Province)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1725
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin Kozak Olcay Kahraman  
Sivas Vilayeti Polis Teşkilatının Gelişimi (1893-1908) Ss, 297-312
The Development of the Constabulary in the Sivas Province (1893-1908)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1730
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ruhi Can Alkın  
Afet Yönetiminde Sivil Toplum: İzmir Depremi Sonrası Müdahale ve İyileştirme Aşamaları Üzerine Bir İnceleme Ss, 313-334
Civil Society in the Disaster Management: An Investigation on the Response and Recovery Phases After İzmir Earthquake
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1706
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz Sinan Ulu  
Sâmiha Ayverdi’nin Hikâyelerinde Toplumsal Cinsiyet Ss, 335-352
Social Gender in the Stories of Sâmiha Ayverdi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1691
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seyfettin Altaylı  
Sîret Eserlerine Gazelin Girişi ve Hasanoğlu’nun Kitāb-ı Sîretü’n-Nebî Eserindeki Gazeller Ss, 353-371
The Introduction of Ghazal in Works of the Sîret Type and the Ghazals in Hasanoğlu's Kitāb-ı Sîretü’n-Nebî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1678
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Aça  
Folkloru En Küçük Halk Grubuna Odaklandırmak: Aile Folkloru Ss, 373-391
Concentrating Folklore to the Smallest Social Unit: Family Folklore
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1720
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceyhun Sarı  
Bazı Arıcılık Terimlerinin Kültürel Kökenleri Ss, 393-399
Cultural Origins of Some Beekeeping Terms
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1732
Özet | Abstract | Tam Metin |

Leyla Çiğdem Dalkılıç  
Rus Dilinin Edatlı Birleşik Cümle Yapılarının Türkçeye Aktarımında Uygulanabilecek Çeviri Stratejileri Ss, 401-418
Some Translation Strategies For Conveying Complex Sentence Structures With Prepositions from Russian into Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1718
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hadi BAK  
ОДУШЕВЛЕННЫЕ /НЕОДУШЕВЛЕННЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ В РАССКАЗЕ А.П. ЧЕХОВА «АННА НА ШЕЕ» Ss, 419-427
Animate / Inanimate Nouns in the Short Story "Anna on the Neck" by A. P. Chekhov
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1711
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Elmalı Botan Cudi Ekmen  
Eski Uygurca Organ Adlarıyla Oluşturulmuş Kalıplaşmış Dil Birimleri Ss, 429-448
Formulaic Expressions Created Through Organ Names in Old Uyghur
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1724
Özet | Abstract | Tam Metin |

DİLEK HERKMEN  
Kutadgu Bilig ve Atebetü’l-Hakâyık’ta Arapça ve Farsça Kelimelerin Telaffuzu Ss, 449-467
The Pronunction of Arabic and Persian Words in Kutadgu Bilig and Atebetü'l-Hakâyık
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1731
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emre Çelik  
Düzenleyen Görüşlerinden Hareketle Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programlarının İncelenmesi Ss, 469-485
Review of Certificate Programs for Teaching Turkish as a Foreign Language by Organizers’ Views
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1708
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Üreten  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Eski Mezopotamya’nın Siyasi Tarihi Ss, 487-489
The Political History of Ancient Mesopotamia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1679
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com