English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

74 . SayıEditör
Prof. Dr. Osman KARATAY - Doç. Dr. Yaşar ŞİMŞEK

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Erkan HİRİK - Dr. Öğr. Üyesi Hanife ALKAN ATAMAN - Dr. Öğr. Üyesi Abdullah MERT

Giresun  2022

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenKeisuke Wakizaka Güçlü Köse  
The Historical Dynamics of the Second Karabakh War and the Shift in Turkey’s Policy: The Effects of the Syrian Civil War Ss, 311-327
İkinci Karabağ Savaşının Tarihsel Dinamikleri ve Türkiye’nin Politikasındaki Değişim: Suriye İç Savaşının Etkileri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1843
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Önsoy Simge Pelit  
The Securitization and De-Securitization of the Name Issue Between Greece and North Macedonia: A North Macedonian Perspective Ss, 329-345
Yunanistan ve Kuzey Makedonya Arasındaki İsim Sorununun Güvenlikleştirilmesi ve Güvenlik Dışılaştırılması: Bir Kuzey Makedonya Perspektifi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1898
Özet | Abstract | Tam Metin |

Furkan Fahri Altıntaş  
Karadeniz’e Kıyısı Olan Ülkelerin Deniz Sağlığı Performanslarının Analizi: SD Tabanlı EDAS Yöntemi ile Bir Uygulama Ss, 347-362
An Analysis of the Marine Health Performances of the Countries With Black Sea Shores: An Applicatıon With the SD-Based EDAS Method
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1882
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve Yalçınkaya Hayati Beşirli  
Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Uluslararası Öğrenci Hareketliliği ve Bu Hareketliliğin Yükseköğretimin Uluslararasılaşma Sürecindeki Rolü Ss, 363-382
International Student Mobility Between the Turkic Republics and the Role of This Mobility in the Internationalization of Higher Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1896
Özet | Abstract | Tam Metin |

Resul Kaya  
Luigi Bonelli’nin Trabzon Ağzı Derlemesi Üzerine Ss, 383-392
On the Compilation of the Trabzon Dialect by Luigi Bonelli
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1888
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gül Yılmaz Çal  
Bir Sözlük Denemesi: Trabzon Kadın Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü Ss, 393-413
An Attempt to Prepare A Dictionary: The Dictionary of Women's Clothing and Adornment in Trabzon
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1877
Özet | Abstract | Tam Metin |

Songül Erdoğan  
Kırşehir Yöresi Oya Sanatına Dair Söz Varlığı Ss, 415-428
The Vocabulary of Lacework in the Kırşehir Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1860
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut Sarıkaya  
Ötüken’den Anadolu’ya: Kırşehir Yöresinde Dile Yansıyan Kültür Ögeleri Ss, 429-443
From Ötüken to Anatolia: The Cultural Items Reflected upon the Language in the Kırşehır Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1905
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlker Avcıoğlu Ülkü Kara  
Giresun Halk Hekimliğinde Çocuk Hastalıkları ve Geleneksel Tedavi Yöntemleri Ss, 445-461
Pediatric Diseases and the Traditional Treatment Methods in the Giresun Public Medicine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1874
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Güleç Fügen Durlu Özkaya  
Gagauz Mutfak Kültürü Ss, 463-491
On the Gagauz Culinary Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1875
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin Işık Kübra Koç  
19. Yüzyılın Sonları 20. Yüzyılın Başlarında (1880-1930) Türkistan Süreli Yayınları ve Kadın Konusuna Yaklaşımları Ss, 493-514
The Periodicals in Turkestan During the Late 19th and Early 20th Centuries (1880- 1930) and Their Approaches to the Women Issue
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1863
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhsin Uygun Mustafa Toker  
Cümcümenâme’nin Yeni Nüshaları ve Bu Nüshalardan Hareketle Cümcümenâme Yayınıyla İlgili Bazı Düzeltme Tavsiyeleri Ss, 515-530
The New Copies of the Manuscript Cümcümenâme and Some Recommendations of Correction for Its Edition
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1887
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şükrü Fatih Ülken  
16 Şaban 1150/9 Aralık 1737 Tarihli Bir Mükeyyifat Münazarası: Hikâyet-i Cemiyyet-i Mükeyyifât-ı Âlem ve Mübâhase ve Mücâdele Ss, 531-552
A Mukeyyifat (Pleasure-Inducing Substances) Debate Written on December 9, 1737: ‘Hikâyet-i Cemiyyet-i Mükeyyifât-ı Âlem ve Mübâhase ve Mücâdele’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1865
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıdvan Öztürk  
Yunus Emre’de “Bir Tanrı” Kalıp İfadesi Üzerine Ss, 553-560
On the Phrase of “Bir Tanrı" (One God) in the Poetica of Yunus Emre
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1881
Özet | Abstract | Tam Metin |

Laçin Özğül Meriç GÜVEN  
Kemal Tahir’in Esir Şehrin Mahpusu Romanında “Fiil-(y)A+bil-” Yapılı Cümlelerin Kiplik Görünümü Ss, 561-579
The Modality View of the Sentences With the Structure “Fiil-(y)A+bil-” in Kemal Tahir’s Novel Esir Şehrin Mahpusu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1889
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mediha Mangır Noor Khalid Abdulsattar Aldallal  
Saltuk-nâme'de Kiplik Ss, 581-596
Modality in Saltuk-nâme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1892
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kaan Tanyeri  
Yazınsal Metinlerde ‘İçeriğin Tözü’ Ss, 597-608
The “Substance of Content” in Literary Texts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1894
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge Seda Uğraş Mehmet Uğraş  
Ozan ve Seyyah: Barış Manço’nun Sosyolojik Portresi Ss, 609-620
Minstrel and Traveller: A Sociological Portrait of Barış Manço
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1899
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com