English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

77 . SayıEditör
Doç. Dr. Yaşar ŞİMŞEK

Editör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Hanife ALKAN ATAMAN - Dr. Öğr. Üyesi Abdullah MERT

İzmir  2023

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenH. Kutay AYTUĞ İ.Fatih Pozan  
Gelişen Hibrit Savaş Ortamında NATO-AB İş Birliği Ss, 1-27
NATO-EU Cooperation in the Emerging Hybrid Warfare Environment

Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda Arslan Bilgin  
Kafkasya’nın Sovyetleştirilmesi ve Türkiye-Kafkasya İlişkileri Ss, 29-42
Sovietization of the Caucasus and the Relations of Turkey with the Caucasus

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Çolak  
Türkistan’da Yahudi Varlığı ve Onların Seyahatnamelere Yansımaları Ss, 43-66
The Jewish Presence in Turkistan and Their Reflections on Travel Books

Özet | Abstract | Tam Metin |

YAVUZ KISA Özcan Tatar  
Trabzon Örneğinde Bir Finansman Unsuru Olarak Murâbaha Uygulamaları (1680-1700) Ss, 67-81
Murâbaha Practices as a Financing Element in the Case of Trabzon (1680-1700)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Doğan Fatma Ünyay Açıkgöz  
Osmanlı Devleti’nde Ulufelerini Gümrük Mukataalarından Alan Cami Görevlileri (H. 1099-1182 / M. 1688-1769) Ss, 83-109
The Mosque Staff in the Ottoman Empire That Received Their Salaries from the Customs Revenues (H. 1099-1182 / 1688-1769)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Serhat Kuzucu  
XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti ile Rusya Arasında Yaşanan Tahıl Ticareti Sorunu (1768-1792) Ss, 111-122
The Grain Trade Problem Between the Ottoman Empire and Russia in the 18th Century (1768-1792)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Bilgin  
Canikli-zâde Tayyar Mahmut Paşa ve Dağlı Eşkıyası Üzerine Gönderilmesi Ss, 123-138
Canikli-Zâde Tayyar Mahmut Pasha and His Appointment Against Montainer Bandits

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal Sezer  
1897 Osmanlı-Yunan Savaşı’nda Gönüllü Osmanlılar Ss, 139-155
The Volunteer Ottomans in the Greco-Turkish War of 1897

Özet | Abstract | Tam Metin |

Müjdat KARAGÜLMEZ  
Macar Kaynaklarında Yeni Türk Devleti’nin Kuruluş Süreci ve Türkiye’deki Siyasi Hayata Dair Bazı Tespitler (1920-1938) Ss, 155-177
Some Findings About the Foundation Process of the Republic and Political Life in Turkey in the Hungarian Sources (1920-1938)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Burak Muhammet GÖKLER  
Rize’nin Üç Uleması ve Mezar Anıtı Ss, 179-197
The Three Religious Scholars of Rize and Their Grave Monuments

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emin Yıldızlı  
Kutadgu Bilig Kahramanları Üzerine Yeniden Düşünmek Ss, 199-214
Revisiting the Heroes of Kutadgu Bilig

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan Hirik  
Diller, Lehçeler ve Ağızlar Bağlamında Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi Ss, 215-236
The Travel Book of Evliyâ Çelebi in the Context of Languages, Dialects and Local Dialects

Özet | Abstract | Tam Metin |

Seyfettin Altaylı -  
İzzeddin Hasanoğlu’nun “Kitab-ı Siretü’n Nebi” Mesnevisinde Hz. Ali Cenknamelerinin İzleri Ss, 237-258
Traces of the War Books of the Caliph Ali in the Poem “Kıtâb Al-Sîrat Al-Nebî” of Izzeddin Hasanoğlu

Özet | Abstract | Tam Metin |

FATİH NUMAN KÜÇÜKBALLI  
Alanya Yöresi Ağızlarında Kullanılan Deyimlerde Saklı Kalmış Kelimeler Ss, 259-277
The Words Hidden in the Idioms Used in the Dialects of the Alanya Region

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersin ÇETİNKAYA -  
L. N. Tolstoy’un Dünyasında Köylü Olmak: Polikuşka (Поликушка) Ss, 279-294
Being a Peasant in the World of l. N. Tolstoy: “Polikushka (Поликушка)”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgi ILICA  
Конфликт старого и нового в антинигилистическом романе «В Водовороте» А. Ф. Писемского Ss, 295-307
The Conflict of the Old and the New in the Antinihilistic Roman “In the Vortex” of a. F. Pisemsky

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür Mustafa ÖMÜR  
Türkiye’de Fındığın Önemi ve Fındığa Yapılan Alan Bazlı Gelir Desteğinin Rekolte ve Üretim Alanı ile İlişkisi: Seçilmiş İller Kapsamında Panel Veri Analizi Ss, 309-329
The Importance of Hazelnut in Turkey and the Relationship of Area-Based Income Support to Hazelnut With the Yield and Production Area: Panel Data Analysis within the Scope of Selected Provinces

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com