English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

78 . SayıEditör
Doç. Dr. Umut Üren - Dr. İbrahim Doğukan Dokur

Editör Yardımcısı


İzmir  2023

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenDeniz Dinç  
Ukrayna-Rusya Savaşı’nı Realist ve Konstruktivist Teorik Çerçevede Analiz Etmek Ss, 331 - 345
Analysing the Ukraine-Russia War in a Realist and Constructivist Theoretical Framework

Özet | Abstract | Tam Metin |

SERDAR ÇAKMAK  
Afganistan'da Yaşanan İşgallerin Sebepleri ve Neden Olduğu Zorunlu Göç Süreci Ss, 347 - 366
Reasons Of The Occupations In Afghanistan And The Forced Migration Process Caused By The Occupations

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şevki Kıralp  
MAKARİOS’UN 1967 SONRASI MİLLİYETÇİ PROPAGANDASINDA RUM TERÖR ÖRGÜTLERİNİN YERİ Ss, 367 - 386
THE POSITION OF GREEK CYPRIOT TERRORISTS IN MAKARIOS’S POST-1967 NATIONALIST PROPAGANDA

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ozan Tuna Yakup Yılmaz  
Alman Konsolosluk Raporlarına Göre Birinci Balkan Savaşında Selanik’te Yaşanan Bulgar ve Yunan Mezalimi Ss, 387 - 405
According to German Consular Reports Bulgarian and Greek Atrocities in Thessaloniki in the First Balkan War

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Demir  
Yugoslavya Komünist Partisinin Ulusal Sorun Üzerine İzlediği Politikalar (1918 -1941) Ss, 407 - 421
The Policies Of The Communist Party Of Yugoslavia On The National Question (1918 - 1941)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Özkan  
Aziz (Sveti/Saint) Sava Cemiyeti (1886-1891) Ss, 423 - 436
Aziz (Sveti/Saint) Sava Society (1886-1891)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu KOL Faruk SÖYLEMEZ  
XVIII. Yüzyılda Önemli Bir Askeri Deniz Üssü (Sinop Limanı) Ss, 437 - 452
An Important Military Naval Base in the XVIII Century (Sinop Port)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerife Tali  
ORDU/FATSA YAPRAKLI MEZARLIĞI VE TARİHİ MEZAR TAŞLARI Ss, 453 - 476
Ordu/Fatsa Yapraklı Cemetery and Historical Tombstones

Özet | Abstract | Tam Metin |

zehra gençel efe  
Abbâsî Sarayında Rol Alan Hekimler: Buhtîşû‘ Ailesi Ve Tıp Tarihi Açısından Önemi Ss, 477 - 497
Physicians Playing A Role İn The Abbâsîd Palace: The Bukhtīshūʿ Family And Its Importance For The History Of Medicine

Özet | Abstract | Tam Metin |

Alirıza Koçak  
Umrân Teorisi Bağlamında Oğuz Kağan ve Dede Korkut Metinleri Ss, 499 - 511
Texts of Oguz Kagan and Dede Korkut in the Context of Umran Theory

Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Çam  
UYGUR DESTANINDA BİR ÂŞIK TİPİ: HIZIR Ss, 513 - 532
A TYPE OF MINSTREL IN THE EPİC UYGHUR:KHİDR

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com