English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

65 . SayıEditör
Prof. Dr. Osman KARATAY - Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ŞİMŞEK

Editör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Umut ÜREN - Dr. Öğr. Üyesi Hanife ALKAN ATAMAN - Dr. Abdullah MERT

Ankara  2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSelçuk Duman  
Suriye Çerçevesinde Türkiye-ABD İlişkileri Ss, 1-27
Turkey-USA Relations in the Framework of Syria
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1524
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yıldız Deveci Bozkuş  
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Çin-Ermenistan İlişkileri Ss, 29-42
China-Armenia Relations in the Post-Cold War Era
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1518
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ibragim KHASANOV  
Rusya Federasyonu Dış Politikasında ‘Rus Diasporası’ Olgusu Ss, 43-62
The Phenomenon of "Russian Diaspora" in the Foreign Policy of the Russian Federation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1509
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seyhan Uçar  
Rusya’da Sansürün Ortaya Çıkışı ve I. Petro Dönemindeki Dönüşümü Ss, 63-71
The Emergence of Censorship in Russian and Its Transformation in the Age of Peter I
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1546
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zemzem Yücetürk  
93 Harbi ve Sonrasında Artvin Ss, 73-95
Artvin During and After the 1877-78 Turko-Russian War
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1508
Özet | Abstract | Tam Metin |

MİNE GÖZÜBÜYÜK TAMER  
Mülteci ve Sığınmacı Yetişkinlere Sunulan Türkçe Dil Öğretiminin Halk Eğitim Merkezi Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi (Trabzon Örneği) Ss, 97-115
The Assessment of Turkish Language Teaching Offered to Refugees and Asylums Adults by the Public Education Center’sTeachers (Trabzon Sample)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1532
Özet | Abstract | Tam Metin |

SİNAN BAŞARAN  
Örgün Eğitimin Rize’deki Gelişimi (1950-1980) Ss, 117-137
Development of Formal Education in Rize
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1540
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin TÜRKMEN  
Sınır ve Suç İlişkisi: Sarp Sınır Kapısı Üzerine Bir İnceleme Ss, 139-165
Connection Between Border and Crime: A Research About The Border Gate in Sarp
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1559
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Karatay  
Dilbilim Açısından Eski Türklerde Teker ve Araba Ss, 167-176
Wheels and Carts of the Ancient Turks in a Linguistic Wiew
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1502
Özet | Abstract | Tam Metin |

Leyla Çiğdem Dalkılıç  
Ограниченно-Кратное Значение НСВ или Суммарное Значение СВ: Использование Форм и Их Отличие Ss, 177-192
Limited Multiple Meaning of İmperfective or Cumulative Meaning of the Perfective: Which Form to Use or How to Distinguish One From Another?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1521
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hanife ERDOĞAN  
Rusça Savaş Söz Varlığında Anlam Değişmeleri Ss, 193-201
Semantic Changes in Russian Warfare Lexicon
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1536
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacer Tokyürek  
Kutadgu Bilig’de Semboller Üzerinden Budist Etki Ss, 203-216
Budist Effect on Symbols in Kutadgu Bilig
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1564
Özet | Abstract | Tam Metin |

Senbek UTEBEKOV Ali Akar  
Divân-ı Hikmet’in Ses Uyumu Üzerine (Kökşetav Nüshası) Ss, 217-233
On the Adaptation of the Divân-ı Hikmet (Kökşetav Copy)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1548
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslıhan Dinçer  
Kazan Oğuznâmesi: Orijinalliği, Yazılış Tarihi, Coğrafyası, Dili Ss, 235-270
The Kazan Oghuznāmeh: Originality, Date Of Composition, Place, Its Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1568
Özet | Abstract | Tam Metin |

Enamullah Aksu  
Muhammed İkbal’in Müslüman Toplumu İnşası Ss, 271-280
Mohammad İqbal Construction of Muslim Society
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1519
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kübra KACAR  
Bâkî’nin Yayımlanmamış Bazı Şiirleri (Bir Gazel, İki Beyit) Ss, 281-287
The Unpublished Poetry of Baki: (One Gazel, Two Beyits)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1558
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lili JORJOLIANI Çeviren: İlyas ÜSTÜNYER  
Gürcistan’da Şehnâme Ss, 289-292
Shahnameh in Georgia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1550
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aybüke GÜZAY  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Polonyalı Sürgünlerin Gözüyle Kazan ve Kazan Türkleri (17.-19. Yüzyıllar Arası) Ss, 293-295

Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1525
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekinsu Gül  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Eski Türkçenin İzinde Ss, 297-300

Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1565
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com