English

Russian
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Karadeniz Araştırmaları Merkezi

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TR Dizin

72 . SayıEditör
Prof. Dr. Osman KARATAY - Doç. Dr. Yaşar ŞİMŞEK

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Erkan HİRİK - Dr. Öğr. Üyesi Hanife ALKAN ATAMAN - Dr. Öğr. Üyesi Abdullah MERT

Giresun 2021  2021

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenOktay Bingöl  
Rusya’nın 2000 Sonrası ‘Geniş Karadeniz’ Politikasının Savunmacı Realist Bakışla Analizi Ss, 829-852
An Analysis of the Post 2000 ‘Wider Black Sea’ Policy of Russia Through a Defensive Realist Perspective
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1781
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Özdağ  
Sudan’da İngiliz Kolonyalizmine Geçiş: Condominium Antlaşması (1899) Ss, 853-861
Transition to British Colonialism in Sudan: The Condominium Treaty (1899)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1802
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turan Şener Nezihe Ülkü Eren  
E-Devlet’in Yönetişim Bağlamında Değerlendirilmesi Ss, 863-873
Evaluation of E-Government in the Context of Governance
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1800
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Şallı  
Bölgesel Kurtuluştan Millî Mücadele’ye Edirne’nin Sesi: Trakya Paşaeli Gazetesi Ss, 875-904
Edirne's Voice from Regional Liberation to the National Struggle: Trakya Pasaeli Newspaper
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1770
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürbüz Arslan Murat Çevik  
Bafra Halkevi ve Faaliyetleri (1933-1951) Ss, 905-936
The Bafra People's House and Its Activities (1933-1951)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1796
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yücel Namal  
Türkiye Himâye-i Etfâl Cemiyeti Çorum Şubesi (1924-1930) Ss, 937-962
Çorum Branch of Turkish Children’s Protection Society (1924-1930)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1787
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fethi Nas  
Bartın'da Yaşayanların Bir Kent Olarak Bartın'dan Memnuniyet Düzeylerinin Araştırılması Ss, 963-977
An Investigation of the Urban Life Satisfaction Level of the People Living in Bartın
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1824
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Duman  
Destan Evreninde Terör, Terörizm ve Terörist: Anakronik Bir Sözlü Kültür Okuma Denemesi Ss, 979-999
Representations of “Terror”, “Terrorism” and “Terrorist” in the Epic World: An Anachronical Reading Attempt of Oral Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1827
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kenan Azılı  
Tarihsel Türk Dili Metinlerinde Bir Gramerleşme Örneği: Oksuz ve Bazı İkileme Şekilleri Ss, 1001-1010
An Example of Grammarization in Historical Turkic Texts: On Oksuz and Its Some Forms of Hendiadyoins
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1815
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Bekmez Ufuk Deniz Aşcı  
Çağatay Türkçesi Dönemine Ait Tevârîh-i Güzîde-i Nusret-nâme’nin (The British Library Nüshası) Dili Ss, 1011-1019
Language of Tevârîh-i Güzîde-i Nusret-nâme of the Era of Chagatay Turkish (The British Library Issue)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1803
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut Sarıkaya  
Yunus Emre’de İnsan Ss, 1021-1029
Human in the Poetry of Yunus Emre
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1832
Özet | Abstract | Tam Metin |

Atila Kartal  
Atasözlerinin Tasniflendirilmesi Üzerine Tematik Bir Yaklaşım: Antalya Örneği Ss, 1031-1052
A Thematic Approach to the Classification of Proverbs: The Case of Antalya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1810
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir Şakir Konyalı  
Yırtılan Zamanın Dinmeyen Ağrısı: Abdülhak Şinasi Hisar’ın Romanlarında Nostaljinin Mekânlaşması Ss, 1053-1068
The Endless Pain of the Teared Time: Spatialization of Nostalgia in the Novels of Abdulhak Şinasi Hisar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1808
Özet | Abstract | Tam Metin |

Atiye Gülfer Gündoğdu  
Hikâye Anlatıcısının Silinişi ve Okurun Belirişi: Hüzünlü Haz Olarak Okuma Sorunu Ss, 1069-1078
Between Disappearance of the Storyteller and Emergence of the Reader: The Problem of Reading as Gloomy Pleasure
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1804
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve Akbaş İbrahim Yılmaz  
Moralızade Vassaf Kadri’nin Çarşamba Karısı Adlı Eserinde Ölçünlü Dilden Sapmalar Ss, 1079-1089
Aberrations from Standard Language on Moralızade Vassaf Kadri’s Novel Named Çarşamba Karısı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1829
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selim Emiroğlu Fatma Nur Pınar  
Türkçe Dersi Öğretim Programlarındaki (2005 ve 2019) Kazanımların Sözcük Sıklığı Ss, 1091-1115
The Word Frequency of the Learning Outcomes in the Turkish Language Curricula (2005 and 2019)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1811
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sergi CİKİA Çeviren: Sergi CİKİA (çev. İlyas ÜSTÜNYER)  
18. Yüzyılda Gürcistan’da Derlenen Gürcüce-Türkçe Okuma Kitabı Ss, 1117-1131
Georgian-Turkish Reading Book Compiled in Georgia in 18th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1806
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzer

    12.10.2023 tarihi itibariyle Dergimize gönderilen makalelerin işlem süreçleri tamamen Dergipark üzerinden yapılacaktır.Adres :Karadeniz Araştırmaları Derneği Kazım Dirik Mah. Gediz Cad. No. 15/1 D. 120 Bornova/İZMİR
Telefon :05426209940 Faks :
Eposta :karadenizarastirmalari@gmail.com